Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


14.05.2021 - 30.12.2021

WYNIKI NABORU WNIOSKÓW DO PROGRAMU WSPIERANIA PUBLIKACJII

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk  zainaugurowało w tym roku program wspierania publikacji z zakresu współczesnej choreografii, jej historii, teorii i codziennej praktyki.

Od 16 lat fundacja Art Stations wspiera w rozwoju zarówno praktyczki i praktyków, jak i badaczy i badaczki, teoretyków i teoretyczki współczesnej choreografii poprzez wszystkie swoje działania (prezentacje, programy produkcyjne i rezydencyjne oraz publikacje) budując  i nieustannie poszerzając świadomość choreograficzną zarówno twórców, jak i publiczności. Skupiając się przede wszystkim na choreografii w jej awangardowych i eksperymentalnych formach, od zawsze pokazujemy jak dziedzina ta wykuwa swe autonomiczne terytorium poszerzając nieustannie własne definicje i programowo wymykając utartym formułom. Wspierając rozwój polskiej choreografii, od pierwszych lat działalności podkreślaliśmy wagę i konieczność pogłębionych choreograficznych badań  przy jednoczesnym  zwiększaniu widzialności najnowszej choreografii w mediach i pogłębianiu ogólnej wiedzy o jej najnowszych zjawiskach i dedykowanej im teoretycznej i krytycznej refleksji.

Decyzją Kapituły programu wspierania publikacji z dnia 14.05.2021 beneficjentami zostali:

- Anka Herbut „ CYKL TEKSTÓW RUCHY SEGETALNE” (publikacja  w Dwutygodniku)

- Hanna Kanecka „KRYTYCZNIE O CHOREOGRAFII DLA DZIECI I RODZIN” (publikacja w TaniecPOLSKA i Didaskaliach)

- Bartosz Wójcik „ŚLADAMI NTOZAKE SHANGE. CHOREOPOEZJA CZARNEGO ATLANTYKU” (publikacja w Magazynie Wizje