Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


O fundacji

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk to autorski projekt kolekcjonerki i promotorki szeregu działań z dziedziny kultury, sztuki oraz biznesu. 

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk została założona w 2004 roku jako Kulczyk Foundation. Celem jej fundatorki - Grażyny Kulczyk - było wspieranie rozwoju kultury i sztuki. Misja upowszechniania, a także ułatwiania dostępu społeczeństwa do kultury i sztuki była realizowana przez projekty wystawiennicze i granty udzielane przez fundację.  W 2008 roku, w związku z planami budowy muzeum, Kulczyk Foundation zmieniła nazwę na Art Stations Foundation. Nieprzerwanie prowadzi działalność, realizując swoją misję artystyczną i społeczną.

Fundacja znajduje się w samym sercu Starego Browaru, jednego z najważniejszych centrów handlowo-kulturalnych w Europie. Kompleks złożony z XIX-wiecznych zabudowań przemysłowych, odrestaurowanych przez Grażynę Kulczyk, uznany w 2008 roku za najlepsze centrum handlowe na świecie, otwiera przestrzeń dla harmonijnego współistnienia aktywności komercyjnej i kulturalnej dzięki formule 50/50. Filozofia łącząca 50% sztuki i 50% biznesu to świadome budowanie założeń instytucji promującej wiedzę o kulturze i sztuce w przestrzeni Starego Browaru.

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk realizuje dwa główne programy: wystawienniczy oraz performatywny. Prezentowane wystawy zainspirowane są zbiorami z prywatnej Kolekcji Grażyny Kulczyk, a ich istotna część oparta jest na innowacyjnych zestawieniach sztuki współczesnej (zarówno międzynarodowej, jak i polskiej), ilustrujących najnowsze trendy oraz poszukiwania estetyczno-teoretyczne.

Realizowane przez Fundację działania otwarte są na nowe, odważne strategie – kuratorzy z polskich i zagranicznych instytucji zapraszani są do współtworzenia projektów wystawowych, wnosząc nowe spojrzenie na zbiory prac. Każdej wystawie towarzyszy bogaty program edukacyjny, na który składają się oprowadzenia, wykłady oraz pokazy filmowe przeznaczone dla osób z różnych grup wiekowych – organizowane są warsztaty dla dzieci, młodzieży szkolnej i akademickiej, a także spotkania dla seniorów.

Program performatywny – Stary Browar Nowy Taniec – to wielopoziomowa koncepcja promocji i prezentacji tańca współczesnego, zakładająca organizowanie spektakli i pokazów, pobytów rezydencyjnych, projektów edukacyjnych i badawczych. Misją jest popularyzacja współczesnej sztuki choreograficznej oraz wspieranie profesjonalnego rozwoju młodych polskich artystów. Celem natomiast stało się stworzenie w Poznaniu miejsca regularnych prezentacji awangardowych trendów w sztuce tańca i przestrzeni kreacji tańca współczesnego. Ważnym zadaniem programu jest także rozbudzenie zarówno w artystach, jak i w publiczności głębszej świadomości bogactwa współczesnych zjawisk tanecznych, a poprzez rozpoczęcie nad nimi dyskusji i pobudzenie teoretycznej refleksji, przygotowanie odpowiedniego gruntu dla dynamicznego rozwoju sztuki choreografii w Polsce.

Stary Browar Nowy Taniec jest partnerem w kilku europejskich projektach unijnych, od momentu swojego powstania nieprzerwanie kreując w Starym Browarze platformę spotkań artystów polskich i zagranicznych, oraz konsekwentnie promując polski taniec na arenie międzynarodowej.

Projekty artystyczne i performatywne Fundacji skupione są wokół Dziedzińca Sztuki, gdzie znajduje się galeria sztuki Art Stations oraz budynek Słodowni z platformą tańca i salami wystawienniczymi. Kolekcja Grażyny Kulczyk udostępniana jest dla szerokiej publiczności nie tylko poprzez organizowane w galerii Art Stations wystawy, ale również poprzez dzieła sztuki, które wypełniają przestrzenie całego kompleksu Stary Browar. To najbardziej imponujący efekt konsekwentnego wdrażania w życie autorskiej idei 50/50 – charakteryzującej obecnie wszystkie działania Grażyny Kulczyk.