Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


23.04.2010 - 10.06.2010
galeria Art Stations

wstęp wolny

R. BUCKMINSTER FULLER Synergetic Artist WYSTAWA

wystawa:
23.04.2010 – 10.06.2010
galeria Art Stations

wernisaż:
22.04.2010 19:00

kurator:
Paulina Kolczyńska

aranżacja:
Raman Tratsiuk

Buckminster Fuller (1895-1983) to amerykański wynalazca, filozof, futurysta, kartograf oraz projektant nazywany wieszczem nowej rzeczywistości XXI w. Był prorokiem postępu technicznego, którego zadaniem powinno być zapewnienie dobrobytu wszystkim mieszkańcom Ziemi.

Opatentował ponad 28 wynalazków a wśród nich słynną ‘kopułę geodezyjną’, czyli budynek, którego półsferyczny szkielet, wypełniony wielokątami, nadał budowli zaskakujące rezultaty pod względem wytrzymałości, stabilności i prostoty realizacji. Wspólnie z Kennethem Snelsonem wynalazł tensegrity – ustrój konstrukcyjny, w którym następuje wzajemna stabilizacja elementów rozciąganych i ściskanych.

Działając na rzecz ludzkości, polepszenia bytu i rozwoju cywilizacji Fuller dokonał wielu interesujących transgresji, dzięki czemu jego praktyka naukowa nabrała nowych cech. Wskazują one na daleko zakorzeniającą się synergię wielu dyscyplin nauki oraz filozofii. Zasięg i kompleksowość jego pomysłów znajdują się również w kręgu działań artystycznych. Sam wielokrotnie nazwany został mianem „Synergetic Artist”.

Na wystawie prezentujemy oryginalny obiekt, zaprojektowany przez Fullera w 1976 roku, „Complex of Jitterbugs”. Zbudowany jest on z szeregu przeciwległych ośmiościanów foremnych, które w zależności od ustawienia zmieniają strukturę całości. Pulsujący Jitterbug według wynalazcy ilustruje przepływ energii w przestrzeni.

Wystawa będzie także okazją do zapoznania się z częścią najważniejszych wynalazków tego konstruktora, prezentowanych za pomocą słynnego „Inventions: Twelve Around One” - portfolio zaprojektowanego przez naukowca w 1981 roku, czyli zaledwie na parę lat przed śmiercią. 
Wystawie wynalazków Buckminster Fullera towarzyszy prezentacja instalacji i video francuskiego artysty Lorisa Greaud (ur.1979). Synchronizacja tych indywidualnych wystaw jest naszą kolejną propozycją spotkania dwóch twórców, które pozwala nowe interpretacje przedstawionych problemów oraz przybliża myślenie o sztuce w perspektywie wynalazków naukowych wskazując na przenikanie się praktyk nauki i sztuki.

Druga połowa XX wieku przyniosła wiele przykładów inspiracji nauki sztuką oraz sztuki nauką. Nowe technologie umożliwiły powstanie wielu nowych „narzędzi” spoza tradycyjnie rozumianego warsztatu artysty.To natomiast sprawiło, iż pole poszukiwań artystycznych bardzo się pogłębiło. Rozwinęła się także sfera interpretacyjna sztuki na poziomie lingwistycznym, oraz filozoficznym. Obserwujemy więc efekt postępującego przenikania się dyscyplin w ramach słynnego zjawiska „synergizmu”, na bazie którego konstruował swe wynalazki Buckminster Fuller (on również jest twórcą słowa i definicji), a którego praktykiem w XXI wieku w dziedzinie sztuki jest Loris Greaud.