Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


O programie

Program wystawienniczy Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk działał od kwietnia 2004 do maja 2016.

Skupiał się on na prezentacji najważniejszych i zarazem najciekawszych nurtów sztuki współczesnej. Jego misją było wspieranie rozwoju i promocja interdyscyplinarnego, żywego dialogu pomiędzy artystami, krytykami sztuki, naukowcami oraz szeroką publicznością.

Program wystawienniczy Art Stations Foundation zainspirowany był zbiorami z prywatnej Kolekcji Grażyny Kulczyk, a jego istotną część oparto na innowacyjnych zestawieniach sztuki współczesnej (zarówno międzynarodowej, jak i polskiej), ilustrujących najnowsze trendy oraz poszukiwania estetyczno-teoretyczne.

Formułę ekspozycji dzieł w przestrzeniach galerii Art Stations oparto na odważnej promocji sztuki współczesnej, przełamującej wszelkie stereotypy, zwłaszcza w dziedzinie jej odbioru. Art Stations Foundation aktywnie wsparło nowe, śmiałe, otwarte strategie kuratorskie uznając je za ważną część swej działalności.

Ambicją programu wystawienniczego Art Stations Foundation stało się ciągle wzbogacanie pulsującego artystycznym ży