Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


01.02.2016 - 05.02.2016
Studio Słodownia +3
Rudi Laermans Współczesno­ść tańca współczesne­go Alternatywna Akademia Tańca 2016

aat 2016 180 180

1-5.02.2016
Rudi Laermans / Belgia
Współczesność tańca współczesnego

W przypadku chęci uczestnictwa
w Alternatywnej Akademii
Tańca 2016 poza programem
stypendialnym, zgłoszenia wraz
z profesjonalnym CV prosimy
przesyłać na adres
m.harasimowicz@artstations
foundation5050.com
w tytule zgłoszenia prosimy wpisać:
AAT + nazwisko prowadzącego
koszt uczestnictwa: 300 zł za każdą sesję
(5 dni warsztatów)


 

rudi laermans mniejsze

Co sprawia, że taniec współczesny jest  współczesny?  Spojrzymy na to zagadnienie nie tylko z punktu widzenia związanego z czasem (które sprowadza się do raczej tautologicznego stwierdzenia, że taniec współczesny to taniec teraźniejszy lub taniec nowo tworzony)? Zaproponowane zostaną różne odpowiedzi, z których wszystkie będą posiadać status hipotez oraz będą sugerować rozbieżne punkty odniesienia. Z genealogicznego punktu widzenia zasadnicze kontury większości obecnego tańca można cofnąć do „momentu Judsona” (Judson Dance Theater.  Dekonstrukcyjne ruchy kolektywu Judson oraz liczne odwołania do nich w przeszłości i obecnie sugerują, że taniec staje się współczesny za każdym razem, gdy dane dzieło wywołuje pytanie o to, czy jest ono czy też nie dziełem tanecznym. W ten sposób wyłania się bardziej ogólna genealogia cofająca się jeszcze dalej do obrazoburczej „Fontanny” Duchampa, która według Thierry’ego de Duvego rozpoczęła epokę „sztuki w ogóle”. Równolegle do tego można, zatem zaproponować pojęcie „tańca w ogóle”, aby lepiej uchwycić współczesność tańca współczesnego. Jeszcze inna perspektywa wynika z możliwej relacji tańca z jego szerszym otoczeniem społeczno-kulturowym. Również i w tym przypadku taniec nie jest po prostu współczesnym, ale staje się takim poprzez jakiekolwiek odniesienie(-a) do znaczeń kulturowych czy spraw społecznych. Aby wyjaśnić i rozwinąć możliwe podejścia do współczesności tańca podczas zajęć wykorzystane zostaną różne formaty: krótkie wykłady wprowadzające, wspólne czytanie tekstów, analizy poszczególnych dzieł oraz dyskusje grupowe, podczas których uczestnicy będą mogli powiązać omawiane tematy z ich własną pracą bądź przedstawić problemy artystyczne. Celem warsztatów jest oparte na współpracy spotkanie, które zachęci zarówno do wzajemnej wymiany myśli, jak i do „trudnych eksperymentów” wykraczających poza to, co oczywiste.

Rudi Laermans jest profesorem teorii społecznej na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu w Leuven (Belgia). Jest  również wykładowcą w prowadzonej przez Anne Teresę De Keersmaeker w Brukseli międzynarodowej szkole tańca P.A.R.T.S. od samego początku jej istnienia (1995). Jest autorem licznych książek i artykułów na temat teorii społecznej, socjologii kultury i socjologii sztuki publikowanych w czasopismach belgijskich i międzynarodowych. Przez kilka lat był dyrektorem Centrum Socjologii Kultury na Uniwersytecie w Leuven, gdzie uczestniczył w badaniach empirycznych dotyczących polityki kulturowej i artystycznej, uczestnictwa w kulturze, sztuk performatywnych i wizualnych oraz dziedzictwa kulturowego. Jest również aktywnym krytykiem i eseistą publikującym liczne artykuły na temat tańca współczesnego, a także jednym z wiodących głosów we flamandzkim środowisku tanecznym. Niedawno opublikował obejmującą szeroki zakres zagadnień rozprawę na temat tańca współczesnego pt. „Moving Together. Theorizing and Making Contemporary Dance” (Amsterdam, Valiz, 2015).

LOGA MKIDN