Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


24.03.2020 - 30.04.2020
ogłoszenie wyników
Wizyty studyjne Movement Research at Judson Church 2020 OGŁOSZENIE WYNIKÓW

MR logo white on black STACKED

Judson Church 2

„Movement Research at Judson Church”*, we współpracy z GPS/Global Practice Sharing Program, Art Stations Foundation oraz Instytutem Muzyki i Tańca, ogłasza wyniki naboru wniosków na dwutygodniową wizytę studyjną w Movement Research w Nowym Jorku (od 28 listopada do
13 grudnia 2020).

W odpowiedzi na ogłoszenie o naborze wpłynęło 15 aplikacji.

Komisja opiniująca w składzie:

Marýa Wethers – Movement Research (przewodnicząca)

Joanna Leśnierowska – Art Stations Fundation

Julia Hoczyk – Instytut Muzyki i Tańca

zarekomendowała wszystkie wnioski do oceny merytorycznej. Rekomendowane wnioski podlegały opiniowaniu, biorąc pod uwagę kryteria zamieszczone w regulaminie projektu na stronie Instytutu Muzyki i Tańca.

Na ich podstawie komisja zdecydowała o przyznaniu wizyty studyjnej:

  1. Karolinie Kraczkowskiej

  2. Zofii Tomczyk

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim aplikującym za zgłoszenia do projektu.

 

UWAGA! Ze względu na pandemię koronawirusa Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przełożenia wizyty studyjnej wyłonionych w konkursie osób na 2021 rok (termin wizyty także podczas Movement Research Festival Fall). Decyzja zostanie podjęta na początku września 2020 i warunkowana będzie rozwojem pandemii. W przypadku odwołania wizyty studyjnej w 2020 roku i jej przesunięcia na kolejny rok, nabór w 2021 nie zostanie uruchomiony.

Wizyta studyjna polega na dwutygodniowym pobycie w Nowym Jorku. W tym czasie artyści będą mieli możliwość prezentacji fragmentów swojej pracy/praktyki w legendarnym Judson Church oraz obejrzenia spektakli w ramach „Movement Research Festival Fall 2020” i uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących, takich jak warsztaty.

*UWAGA: „Movement Research at the Judson Church” funkcjonuje tu JEDYNIE jako nazwa cyklu prezentacji spektakli.