Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


08.05.2019
23:59
deadline zgłoszeń
Wizyty studyjne Movement Research at Judson Church 2019

MR logo white on black STACKED

Judson Church 2

„Movement Research at Judson Church”, we współpracy z GPS/Global Practice Sharing Program, Art Stations Foundation oraz Instytutem Muzyki i Tańca, ogłasza nabór wniosków na dwutygodniową wizytę studyjną w Movement Research w Nowym Jorku (od 30 listopada do 15 grudnia 2019) w ramach GPS Program. Nabór przeznaczony jest dla polskich artystów i artystek związanych z tańcem współczesnym. Wizyta studyjna polega na 2-tygodniowym pobycie w Nowym Jorku. W tym czasie artyści będą mieli możliwość prezentacji fragmentów swojej pracy/praktyki w legendarnym Judson Church oraz obejrzenia spektakli  w ramach „Movement Research Festival Fall 2019” i uczestnictwa w wydarzeniach towarzyszących, takich jak warsztaty.

Zgłoszenia w języku angielskim zawierające:

- biogram (inny format niż CV), zawierający linki do prac online oraz artist statement (tj. krótki opis działalności twórczej),

- list motywacyjny dotyczący wizyty studyjnej (motywacja i cele)

należy przesłać do 8 maja 2019 na adres: magdalena.juzwik@imit.org.pl
(w tytule maila prosimy wpisać „Wizyta studyjna Movement Research 2019”).

Oryginalne, podpisane wersje zgłoszeń (z dopiskiem „Wizyta studyjna Movement Research 2019”) należy przesłać do 8 maja 2019 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa.

Oceny nadesłanych wniosków dokona trzyosobowy Zespół opiniujący wnioski składający się z przedstawicieli Movement Research, Art Stations Foundation oraz Instytutu Muzyki i Tańca.

Ogłoszenie wyników – do  31 maja 2019

Kalendarz wizyty studyjnej:

Obowiązkowe spotkanie orientacyjne z wybranym w konkursie artystami z Movement Research odbędzie się online (Skype) we wtorek 29 października 2019 o 16.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Termin wizyty studyjnej: 30 listopada – 15 grudnia 2019, w tym:

Udział w  GPS Chats: 4 grudnia 2019

15-minutowa prezentacja pracy/praktyki w Judson Church – dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

 

Organizatorzy pokrywają wydatki podróżne (bilety lotnicze, zakwaterowanie, diety oraz transport lokalny).

W ramach swojego pobytu artyści będą mogli wziąć udział w „Movement Research Festival Fall 2019” oraz zajęciach i/lub warsztatach prowadzonych przez wykładowców Movement Research.. (program Festiwalu zostanie ogłoszony w późniejszym terminie) https://movementresearch.org/events/series/festival 

 

Więcej na temat organizacji i programu Movement Research:

 https://movementresearch.org/programs/exchange-programs/gps

 Filmy z pokazów pracy/praktyki 2018:

Film z pokazu pracy Aleksandry Borys
Film  z pokazu pracy Wojciecha Grudzińskiego

Organizatorzy:
Movement Research jest wiodącym laboratorium badań nad tańcem i formami choreograficznymi. Uznając szczególną rolę artystów, procesu twórczego oraz ich społecznej funkcji, Movement Research wspomaga tworzenie i realizację darmowych i niskobudżetowych programów prowokujących do dyskusji i eksperymentów. Działania Movement Research odzwierciedlają kulturową, polityczną i ekonomiczną różnorodność laboratoryjnej wspólnoty, którą współtworzą artyści i artystki oraz publiczność.  https://movementresearch.org