Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


19.05.2017
ogłoszenie wyników
Wizyty studyjne Movement Research at Judson Church 2017

MR logo white on black STACKED

  

Projekt realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca.

Do konkursu na wizytę studyjną w Movement Research w Nowym Jorku, organizowanego przez Movement Researcg we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca oraz Art Stations Foundation, zgłoszono 26 aplikacji. W dniu 18 maja, podążając za założeniami programu GPS/Global Practice Sharing, komisja opiniująca zdecydowała o udziale w tegorocznej edycji wymiany dwóch polskich artystek: Anny Nowickiej i Katarzyny Sitarz. Wszystkie złożone wnioski spełniły wymogi formalne i merytoryczne.

Skład komisji opiniującej:
Marýa Wethers – Movement Research (przewodnicząca)
Joanna Leśnierowska – Art Stations Foundation
Julia Hoczyk – Instytut Muzyki i Tańca

Wizyta studyjna polega na 2-tygodniowym pobycie w Nowym Jorku. W tym czasie artyści będą mieli możliwość prezentacji swojego pokazu pracy oraz obejrzenia spektakli w ramach „Movement Research Festival Fall 2017” i udziału w wydarzeniach towarzyszących, takich jak warsztaty.

Termin i miejsce wizyty studyjnej
25 listopada –12 grudnia 2017, w tym:
11 grudnia 2017 15-minutowa prezentacja pracy/praktyki w Judson Church
27 listopada - 2 grudnia 2017 Movement Research Festival Fall 2017

Więcej na temat organizacji i programu Movement Research tutaj.

Movement Research jest wiodącym laboratorium badań nad tańcem i formami choreograficznymi. Uznając szczególną rolę artystów, procesu twórczego oraz ich społecznej funkcji, Movement Research wspomaga tworzenie i realizację darmowych i niskobudżetowych programów prowokujących do dyskusji i eksperymentów. Działania Movement Research odzwierciedlają kulturową, polityczną i ekonomiczną różnorodność laboratoryjnej wspólnoty, którą współtworzą artyści i artystki oraz publiczność.