Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


28.11.2004
19:00
Studio Słodownia +3
towarzystwo gimnastyczne Whatever You Wish double bill

pomysł, reżyseria 
Joanna Leśnierowska

choreografia 
Natalia Draganik 

tańczą 
Natalia Draganik, Wiola Kenczyńska, Joanna Leśnierowska, Karolina Nowotka, Agnieszka Piotrowska

..pracowaliśmy oczywiście metodą improwizacji, która zmusza do generowania niezwykłej energii na granicy ryzyka i utrzymywania się w stanie ciągłej gotowości do jednoczesnego odbierania bardzo wielu bodźców: odciskających na nas piętno informacji zewnętrznych i tych proprioceptycznych - kinestetycznych, wisceralnych - wewnątrzorganicznych.

Jednak najważniejszy na naszej drodze okazuje się kontakt z widzem, bo przecież sztuka, taniec, spektakl to nic innego jak potrzeba porozumiewania się, pozawerbalna komunikacja, dialog z drugim człowiekiem. Dopiero więc z końcem spektaklu zaczyna się właściwa jego część - jego dopełnienie. Naszym największym pragnieniem jest zatem przede wszystkim zaproszenie widza do wspólnej meandrycznej podróży labiryntem samego siebie... dokąd tą drogą dotrzemy? ilu podróżujących, tyle odpowiedzi....

www.towarzystwogimnastyczne.com