Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


01.04.2021 - 30.11.2021
Online / Plastforma Festival (1.09.2021) / INTERNATIONAL DANCE THEATRES FESTIVAL

Festiwal Plastforma (1.09.2021) 

WEAVING BRIDGES

Inicjatorzy projektu:
Art Stations Foundation (Poznań)
Plastforma Festival (Minńsk)

Partnerzy:
Witryna Kultury Foundation (Szczecin)
Lublin Dance Theatre
Movement Research  (NYC)

Projekt możliwy dzięki wsparciu fundacji Trust For Mutual Understanding i Movement Research (NYC) 

IMG 6565


WEAVING BRIDGES to platforma wymiany pomiędzy polskimi i białoruskimi środowiskami artystycznymi. Skupiając się wokół choreografii, projekt jest wyrazem przekonania, że dzielenie się wiedzą i zakotwiczenie spotkań zarówno w praktyce, jak i w dyskursie wokół sztuki, może służyć jako skuteczne narzędzie zbliżania społeczności i wzajemnego wspierania się w momencie kryzysu i niepewności. Choć geograficznie artyści polscy i białoruscy wydają się być tak blisko siebie, to jednak zdają się sobie tak odlegli, zwłaszcza jeśli chodzi o rozwój choreograficzny. Wynika to zarówno z obecnych krytycznych okoliczności politycznych, jak i z całkowicie odmiennego sposobu, w jaki rozumienie współczesnej choreografii i tańca rozwijało się (lub nie) w naszych krajach na przestrzeni ostatnich dekad. Nie mnie istotne są tu także skrajnie różne warunki, w jakich obie społeczności funkcjonują na co dzień. Wreszcie, co nie mniej ważne, wynika to również z tego, jak niewiele krytycznej, twórczej wymiany udało się do tej pory wypracować pomiędzy sąsiadującymi ze sobą środowiskami.

Wierzymy, że nadszedł czas na zmiany. Kiedy świat rozpada się na naszych oczach, chcemy być razem i wspierać się w przygotowaniach do odbudowy naszego świata od nowa, z kawałków... Dlatego poświęcamy się przerzucaniu mostów między naszymi społecznościami. Ufając, że w każdej wymianie zasiane jest ziarno zmiany, mamy nadzieję, że również nasze działania staną się pierwszym krokiem na drodze do ustanowienia trwałego dwukierunkowego polsko-białoruskiego połączenia i komunikacji. Chcemy to zrobić z troską, dając wystarczająco dużo czasu na prawdziwie ludzkie interakcje, z pełnym szacunkiem i zrozumieniem skąd pochodzimy, gdzie stoimy i dokąd chcemy zmierzać w przyszłości. Wplatamy nasze pragnienia, nadzieje i inspiracje w delikatną tkaninę naszej relacji, a dalej także w nasze przyszłe współtworzenie.

Z pewnością łączy nas głęboka wiara w to, że bogate pole praktyk choreograficznych może nas wzmocnić w momencie kryzysu i zaoferować nam alternatywne scenariusze bycia i pracy razem. Współczesna choreografia jest sztuką, która bardziej niż jakakolwiek inna zawsze była polem świadomej współpracy szanującej różnorodność, wielokulturowość i rozwijającą w praktyce idee niehierarchicznego procesu twórczego. Choreografia może służyć jako środek do wyobrażania i wdrażania możliwych lepszych przyszłości naszych społeczności - przyszłości, na które tak bardzo czekamy w czasie pandemii, ale przede wszystkim w momencie kryzysu politycznego na Białorusi.

Projekt składa się z 3 części:
- roboczej sesji online łączącej polskie i białoruskie środowisko artystyczne w praktyce (realizacja: kwiecień/maj 2021) 
- sesji coachingowych i rezydencji dla artystów białoruskich, których spektakl będzie miał premierę w Mińsku w ramach festiwalu Plastformy
(1 września)

- finałowej wizyty artystów białoruskich i dyrektorów Plastformy w Szczecinie oraz prezentacji premiery na festiwalu Lubelskiego Teatru Tańca (listopad 2021).

 IMG 6782

SomeBody's home

Jest to "work in progress", nabierający kształtu etap po etapie.Pierwszy etap zakończył się w rezydencji w Kaptarunach (Białoruś) w lipcu 2021 roku. Rezultaty drugiego etapu zespół zaprezentuje 1 września na festiwalu Plastform. Trzeci etap odbędzie się w Lublinie (Polska) w listopadzie tego roku. Każdy z etapów to nowa warstwa, poziom, nowe doświadczenie i zanurzenie się w tematyce projektu z jeszcze bardziej świadomym podłożem.

Celem tworzenia materiału artystycznego jest powrót do domu, do źródeł naszego serca, korzeni naszych stóp, poczucia pokrewieństwa i początku, poczucia drogi, życia, przeglądu ciała w kontekście domu od strychu po piwnicę.

Pomysłodawcem projektu  jest festiwal Plastforma (Białoruś) oraz Joanna Leśnierowska (Polska).

Pomysłodawca spketaklu - Yauheniya Nikalaichuk

Konsultanci projektu - Joanna Leśnierowska, Katarzyna Sitarz, Inna Aslamova

Ruch - Anton Dzioshau, Anastasiya Embulaeva, Yauheniya Nikalaichuk

Przestrzeń muzyczna- Fillfree

Przestrzeń wideo - SH4TTLE

Mapowanie wideo - Alex Dolgushin

Zdjęcia- L194

Dekoracje do projektu- Dzmitry Vologin

Kostiumy - Alexandra Anisim