Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


15.05.2015
17:30
Studio Słodownia +3

wstęp wolny

PETER PLEYER I UCZESTNICY ATT2015 VISIBLE UNDERCURRENT OTWARTY POKAZ PRACY

aat 2015b

otwarty pokaz pracy odbędzie sie w piątek 15 maja o godzinie 17:30

termin coachingu
11-15.05.2015
Peter Pleyer / GER
Visible Undercurrent

 

AAT PeterPleyer

Podczas warsztatu Visible Undercurrent będziemy mieć okazję podejść bliżej do historii tańca nie tylko poprzez omówienie tego, co działo się na tym polu przez ostatnie kilkadziesiat lat, ale także poprzez bezpośrednie praktyczne ćwiczenia oparte na metodach kreowania spektaklu i kompozycji tanecznej, zwłaszcza tych które ewoluowały w Ameryce od polowy lat 60. (post modern dance). W sposób szczególny skupimy się na różnych formach improwizacji i technikach mających na celu obudzić czy też wzmocnić w tancerzach ich osobistą kreatywność w procesie tworzenia tańca. Jako punkt wyjścia dla pogłębionych badań zaaplikujemy ćwiczenia oparte na pracy z wyobrażeniem swojego ciała i jego anatomii (ideokinetic bodywork), pomagające zobaczyć ciało jako strukturę i odkryć jej mechanizmy. Głównym bohaterem warsztatu będzie jednak stworzona na początku l.70 przez Steva Paxtona, kultowa improwizacja kontaktowa rozumiana tu jako narzędzie choreograficzne i spektakl sam w sobie. Będziemy krytycznie analizować i doskonalić formę bardzo energetycznych duetów budowanych w nieustannym kontakcie z partnerem i w oparciu o świadomą manipulację własnym ciężarem ciała. Świadomość ciężaru ciała oraz poszczególnych jego części w kontekście anatomicznych właściwości i ich potencjału dla ruchu będą w centrum zainteresowania sesji.  Pytanie o sposoby szybkiego przechodzenia od relaksacji do intensywnego ruchu, praca nad wspólną energią, pozostawaniem w gotowości na przyjęcie każdego impulsu i informacji, zarówno od partnera, jak i z otoczenia,  pozwalająca na wspólne podejmowanie ryzyka, złożoność choreografii i gwałtowne zmiany jej tempa  - wszystko to pozwoli nam na  ekscytujące, surowe, rozwijające się w czasie realnym kompozycje będące fizyczna metafora utraty orientacji i jej ponownego odzyskiwania w ramach pracy w parze.

PeterPleyer2

Peter Pleyer studiował taniec w szkole EDDC/ Art Academy w holenderskim Arnhem. Jako tancerz i asystent choreografa współpracował z Yoshiko Chuma w Nowym Yorku oraz Markiem Tompkinsem w Paryżu. Od studiów datuje się także jego wieloletnia współpraca z Ester Gal z Budapesztu. 0d 2000 roku Peter mieszka w Berlinie, gdzie rozwija swoje zainteresowania teoretycznymi studiami nad tańcem i choreografią.  Wielokrotnie opiekował się artystycznie młodymi twórcami w Niemczech i Szwecji oraz w ramach poznańskiego Solo Projekt także w Polsce, a jego intensywna pedagogiczna praktyka koncentruje się na tych metodach twórczych, w których improwizacja odgrywa kluczową rolę. W tym kontekście także stworzył wykład-instalację choreographing books, w ramach  którego prezentuje własne spojrzenie na rozwój studiów nad tańcem  w Europie i Stanach Zjednoczonych. 
Peter był także zaangażowany w tworzenie profesjonalnej edukacji choreograficznej w Berlinie. W latach 2007-2014 był dyrektorem artystycznym festiwalu Tanztage Berlin, a w latach 2012 - 2013 wzmocnił  zespół kuratorski berlińskiej Sophiensaele. Swoje własne prace choreograficzne Peter tworzy  najczęściej w ramach ponderosa tanzland festival w Stolzenhagen oraz w Berlinie, a jako wykonawcę mogliśmy go oglądać m.in. w spektaklach Keitha Hennessy’ego i Antoniji Livingstone. 

LOGA MKIDN