Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


15.10.2018
deadline zgłoszeń
Visegrad Artist Residency Program

visegrad fund logo black 800 1 1 jpg 600x600 q85

Deadline złoszeń:
15.10.2018

Szczegółowe  informacje:
www.visegradfund.org

Link do formularza zgłoszeniowego
my.visegradfund.org

(formularz wzorcowy)

Kontakt

Barbora Uríková
barbora@stanica.sk
(koordynator programu)

Dana Pekaríková
pekarikova@
visegradfund.org
 

(manager programu)

 

IMG 0524

Visegrad Artist Residency Program - Performing Arts został zainaugurowany w 2011 r. VARP—Performing Arts oferuje rezydencje ze wszystkich i we wszystkich krajach członkowskich V4. Ma to na celu utworzenie platformy wymiany informacji i wsparcia dla niezależnego teatru i tańca współczesnego w Europie Środkowej.

Program dąży do promowania innowacji, eksperymentu i kreatywności w sztukach performatywnych, tj. w nowej sztuce dramatycznej, tańcu współczesnym i nowym cyrku, w teatrze fizycznym, wizualnym i alternatywnym oraz w performansie. Służy on wymianie doświadczeń i przyczynia się do bardziej intensywnej współpracy między niezależnymi artystami i instytucjami sztuki performatywnej w krajach V4, nie jest natomiast przeznaczony dla instytucjonalnych teatrów, spektakli już wyprodukowanych ani festiwali teatralnych.

By aplikować do programu należy uprzednio nawiązać kontakt z miejscem, które na piśmie zadeklaruje gotowość przyjęcia artysty na rezydencję!

Przy wsparciu rezydencyjnym programu powstały m.in. takie polskie spektakle jak „Stany Wyśnione” Anny Nowickiej, „So Emotional” Kamińskiego/Ziółek/Szymanówki czy „blur” Joanny Leśnierowskiej.