Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


15.02.2018
23:59
deadline zgłoszeń
Visegrad Artist Residency Program

visegrad fund logo black 800 1 1 jpg 600x600 q85

Deadline złoszeń:
15.02.2018

Szczegółowe  informacje i formularze aplikacyjne:
www.visegradfund.org

Lista rekomendowanych miejsc
znajduje się
 TUTAJ 

Visegrad Artist Residency Program - Performing Arts został zainaugurowany w 2011 r. VARP—Performing Arts oferuje rezydencje  ze wszystkich i we wszystkich krajach członkowskich V4. Ma to na celu utworzenie platformy wymiany informacji i wsparcia dla niezależnego teatru i tańca współczesnego w Europie Środkowej.

Program dąży do promowania innowacjieksperymentu i kreatywności w sztukach performatywnych, tj. w nowej sztuce dramatycznej, tańcu współczesnym i nowym cyrku, w teatrze fizycznym, wizualnym i alternatywnym oraz w performansie. Służy on wymianie doświadczeń i przyczynia się do bardziej intensywnej współpracy między niezależnymi artystami i instytucjami sztuki performatywnej w krajach V4, nie jest natomiast przeznaczony dla instytucjonalnych  teatrów, spektakli już wyprodukowanych ani festiwali teatralnych.

By aplikować do programu należy uprzednio nawiązać kontakt z miejscem, które na piśmie zadeklaruje gotowość przyjęcia artysty na rezydencję!

Przy wsparciu rezydencyjnym programu powstały m.in. takie polskie spektakle jak „Stany Wyśnione” Anny Nowickiej, „So Emotional” Kamińskiego/Ziółek/Szymanówki czy „blur” Joannay Leśnierowskiej.

Art Stations Foundation jest polskim reprezentantem  programu – ewentualne pytania o aplikację prosimy kierować na adres: j.lesnierowska@artstationsfoundation5050.com