Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


15.02.2016 - 21.02.2016
Mińsk

informacje o biletach dostępne tutaj

TERYTORIA CHOREOGRAFII - PARTNERSTWO WSCHODNIE INSIGHT ON TOUR: UKRAINA

Etap II projektu TERYTORIA CHOREOGRAFII - PARTNERSTWO WSCHODNIE odbędzie się na Ukrainie.

W programie dwie nasze produkcje:

Insight
Janusz Orlik / Joanna Leśnierowska

Niżyński. Święto snów
Krawczyński / Wygoda / Godawska

terytoria choreografii 851x315 3 01


Terytoria choreografii – Partnerstwo Wschodnie to program prezentacji tańca współczesnego, z udziałem artystów, pedagogów i teoretyków tańca skupionych wokół Polskiej Platformy Tańca 2014. To wędrujące po Wschodzie Europy święto tańca: spektakle, warsztaty, spotkania i debaty na Białorusi, Ukrainie, Gruzji i w Azerbejdżanie.
Projekt, realizowany w porozumieniu z doświadczonymi lokalnymi organizacjami kulturalnymi, zakłada stworzenie platformy wymiany doświadczeń i dialogu pomiędzy scenami tanecznymi w Polsce i w niektórych krajach Partnerstwa Wschodniego. Chcemy wydobyć z marginesu, „odzyskać” taniec współczesny Europy Środkowo-Wschodniej, aby na nowo wpisać go w dyskurs historyczny i w aktualny obieg sztuki współczesnej. Uważamy, że budowanie wspólnej sceny tanecznej ponad granicami nie polega wyłącznie na podążaniu wytartym szlakiem międzynarodowych trendów i mód, ale także na umacnianiu lokalnych historii i wspieraniu sztuki krajów borykających się z problemami politycznymi i finansowymi.

Prezentacje
Pokazy w ramach Terytoriów choreografii obejmują reprezentatywną część programu Polskiej Platformy Tańca 2014. To najciekawsze polskie spektakle tańca współczesnego ostatnich lat, wybrane przez doświadczonych kuratorów i członków jury. W 2016 roku obejrzą je zagraniczni widzowie, zapoznając się z szerokim spektrum gatunkowym, estetycznym i pokoleniowym polskiego tańca.

Warsztaty
Artyści Terytoriów choreografii są również wytrawnymi pedagogami technik tanecznych i kompozycji ruchu. Prowadzone przez nich warsztaty, skierowane do miejscowych tancerzy, choreografów i nauczycieli tańca, dopełniają ofertę artystyczną projektu. Jest to najskuteczniejszy sposób bezpośredniego transferu technik, wiedzy i doświadczenia polskiego tańca współczesnego.

Spotkania z artystami, sympozja, dyskusje
Spotkania widzów i artystów, dyskusje pomiędzy artystami, konfrontacje dorobku i wiedzy, ujęte w konteksty polityczno-historyczne – oferują możliwość pogłębienia i poszerzenia odbioru spektakli. W cyklu debat i sympozjówpoświęconych lokalnej sytuacji tańca, angażujących badaczy tańca, dziennikarzy i teoretyków w poszczególnych krajach, poszukamy odpowiedzi na pytania o sposoby budowania poprzez taniec własnej tożsamości kulturowej, o stosunek do tradycji tańców narodowych i folklorystycznych, o wspólne dziedzictwo i różne ścieżki rozwoju scen tańca współczesnego w Europie Środkowo-Wschodniej. Prezentacje bogatego doświadczenia polskich instytucji i programów wspierających taniec, takich jak Centrum Kultury w Lublinie, Instytut Muzyki i Tańca, East European Performing Arts Platform oraz Art Stations Foundation  poświęcone będą procesom tworzenia oryginalnych modeli organizacyjnych oraz systemu wsparcia artystów i organizatorów wydarzeń.
 
Etap II projektu odbędzie się na Ukrainie. Publikujemy szczegółowy program.

“Terytoria choreografii – Partnerstwo Wschodnie” – Kijów 2016
Program:

Spektakle

19 marca 2016
g. 19.00 Kijowski Akademicki Teatr Młodzieży „Młody Teatr” – duża scena
“Stalking Paradise”, Lubelski Teatr Tańca
g. 20.00 Kijowski Akademicki Teatr Młodzieży „Młody Teatr” – mała scena
“For living in”, Hygin Delimat

20 marca 2016
g. 17.00 Centrum Kurbasa
“AKTY”, Aurora Lubos
g. 19.00 Kijowski Akademicki Teatr Młodzieży „Młody Teatr” – duża scena
“Room 40”, Maciej Kuźmiński

21 marca 2016
g. 20.00 Kijowski Akademicki Teatr Młodzieży „Młody Teatr” – duża scena
„Insight”, Janusz Orlik / Joanna Leśnierowska

22 kwietnia 2016
g. 20.00, Centrum Kurbasa
“Niżyński. Święto snów”, Sławek Krawczyński / Tomasz Wygoda / Anna Godowska

Warsztaty tańca
Prowadzenie: Daniela Komędera, Janusz Orlik, Hygin Delimat, Aurora Lubos (19-20 marca, studio Totem art-space w Kijowie)

Panel dyskusyjny
Spotkanie w ramach sympozjum “Terytoria choreografii – Partnerstwo Wschodnie” – prowadzenie: Jadwiga Grabowska, Grzegorz Kondrasiuk z udziałem ukraińskich teoretyków i badaczy tańca (21 marca, Centrum Kurbasa w Kijowie)

stopka2