Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


07.12.2005
19:00
Studio Słodownia +3
SLAM.IN Teatr Bretoncaffe spektakl

choreografia, taniec 
Anna Godowska

taniec, współpraca choreograficzna 
Anita Wach

działania wokalne, muzyka 
Dominik Strycharski

reżyseria, tekst 
Sławomir Krawczyński

produkcja 
Teatr Bretoncaffe

premiera 
Festiwal Neuropolis, Berlin, czerwiec 2005

SLAM.IN to spektakl łączący w teatralną całość taniec współczesny, tekst i kreowaną na żywo muzykę. Tytuł projektu pochodzi od modnego obecnie zjawiska artystycznego, łączącego w sobie elementy poezji, teatru, performance’u, czasami także muzyki. W Polsce jest ono jeszcze niezbyt dobrze znane, choć zwolna znajduje publiczność. Uważamy to zjawisko za bardzo ciekawe i nasz projekt wyrasta z fascynacji tą formą ekspresji. Slam jest obszarem słowa, swego rodzaju ostoją poezji, jej żywej odmiany, która poszukuje kontaktu z odbiorcami. W naszym projekcie jest to ważny kontekst, który pozwala zastanowić się nad specyfiką relacji pomiędzy twórcą a odbiorcą. Z drugiej strony slam odzwierciedla niezwykłą plastyczność słowa, a tym samym odkrywa na nowo złożony i bogaty potencjał ludzkiej komunikacji.

Spektakl SLAM.IN jest także próbą kontemplacji przestrzeni, która wydaje się być warunkiem koniecznym istnienia wszelkich istot, obiektów i relacji. Przestrzeń jest święta. Innym ważnym elementem przedstawienia jest związek słowa z ciałem. Swoista gra pomiędzy jednym i drugim. W spektaklu SLAM. IN słowo staje się elementem muzyki, jej częścią składową, tym samym staje się częścią tańca. Impulsy przebiegają od słowa do ruchu i odwrotnie – gest inicjuje mowę. Kompozycja całości jest właśnie złożoną grą zależności między tymi elementami.

Teatr Bretoncaffe został założony w 2001 roku w Warszawie, ale twórcy teatru – Anna Godowska (tancerka, choreograf), Sławomir Krawczyński (scenarzysta, reżyser), Dominik Strycharski (muzyk, kompozytor) współpracowali ze sobą wcześniej realizując projekty dla Stowarzyszenia Scena 96: Dedal (1999), Nokturn (2000).

Teatr Bretoncaffe w swojej twórczości łączy taniec współczesny/ruch, aktorstwo, tekst, muzykę. Traktując w sposób otwarty samo pojęcie teatru, twórcy Bretoncaffe nie chcą ograniczać się li tylko do poszukiwania stylu. Teatr jest dla nich miejscem, gdzie artysta w sposób świadomy otwiera się na rzeczywistość. Źródłem inspiracji może być zarówno konkretny tekst literacki lub filozoficzna myśl, jak i obserwacja codziennych wydarzeń, czy też kontemplacja snów. U podstaw każdej pracy leży chęć uchwycenia zjawisk, które w życiu człowieka i kulturze są nie w pełni uświadomione i trudne do wyrażenia. Jest to poszukiwanie procesów ukrytych za fasadami oczywistości, kulturowymi schematami i potocznymi definicjami, procesów, które w wielkim stopniu determinują nasze życie, wpływają na jednostkowe oraz zbiorowe losy. Śledzenie tego ukrytego nurtu jest sposobem na obserwację współczesności, której obraz ciągle się zmienia, transformuje w coraz nowe formy. Ten obraz w istocie stanowi odbicie skomplikowanej, zbiorowej ludzkiej psyche.

Dla twórców Bretoncaffe taniec jest ogólną nazwą pracy nad ciałem, a praca ta zakłada potraktowanie ciała jako medium treści psychicznych. Taniec i aktorstwo naturalnie współistnieją ze sobą, stanowiąc różne strony jednego procesu. Są manifestacją zjawisk psychicznych. Począwszy od 2004 roku zespół systematycznie pracuje nad własną techniką pracy z ciałem, czerpiąc wiele inspiracji z psychologii zorientowanej na proces, której twórcą jest Arnold Mindell.

Obecny skład zespołu: Anna Godowska, Sławomir Krawczyński (kierownik artystyczny), Dominik Strycharski, Anita Wach.

Teatr Bretoncaffe należy do nurtu teatrów niezależnych. Swoje projekty finansuje z jednorazowych dotacji instytucji publicznych oraz ze środków własnych. Współpracuje z wieloma artystami oraz instytucjami, wśród których wymienić należy: Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie, Ośrodek Działań Twórczych, Stowarzyszenie Tancerzy Niezależnych, Stowarzyszenie Scena 96, Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.