Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


Taniec.doc

Wyróżnikiem działań Art Stations Foundation jest program edukacyjny wprowadzający odbiorcę w świat sztuki współczesnej, zarówno w zakresie sztuk wizualnych jak choreografii. Stary Browar Nowy Taniec to unikalny program, który od 9 lat, nieprzerwanie wspiera rozwój sztuki tańca i jako jedyny w Polsce zapewnia poznańskiej publiczności możliwość stałej obserwacji i poznania środowiska tanecznego, uzupełniając program per formatywny o działania edukacyjny, wśród których wiodącą rolę odgrywa Taniec.doc.

Taniec.doc to stała część programu STARY BROWAR NOWY TANIEC. Dziewięcioletnie doświadczenie promocji sztuki tańca pokazuje, jak duża jest potrzeba dyskusji nad sztuką tańca, ale także jak wielki jest głód konkretnej wiedzy o tańcu, jako najmłodszej dziedzinie sztuki, rozwijającej się jednak w ramach bogatego kontekstu historyczno-kulturowego.

W ramach programu Taniec.doc prezentujemy publiczności materiały dokumentalne o tańcu oraz rejestracje kultowych spektakli, zapraszamy specjalistów i praktyków, których wykłady wprowadzają odbiorcę w problematykę współczesnej choreografii i pomagają oglądać prezentowane w Studio Słodownia +3 spektakle bardziej świadomie.

Spotkania dotyczące zarówno przeszłości tańca, jak i jego zagadnień współczesnych oraz praktyczne pokazy warsztatowe pozwolą nie tylko poszerzyć wiedzę o sztuce tańca, jego kontekstach i sposobach powstawania,  ale także zainspirują do dyskusji o najnowszych problemach i potencjalnych kierunkach rozwoju współczesnej choreografii.