Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


25.06.2013
20:00
Studio Słodownia +3
Anne Juren Tableaux Vivants STARY BROWAR NOWY TANIEC NA MALCIE 2013

koncepcja
Anne Juren
Roland Rauschmeier

występują
Alix Eynaudi
Anne Juren
Eun Kyung Lee
Pasi Mäkelä
Coralie Meinguet
David Subal
Roland Rauschmeier

scenografia
Roland Rauschmeier

muzyka
Johannes Maria Staud

światło 
Bruno Pocheron
Martin Schwab

asystenci 
Ruth Ranacher
Angela Bedekovic

produkcja
Wiener Tanz-und Kunstbewegung

koprodukcja
Tanzquartier Wien
Wien Modern
PHACE | contemporary music

przy wsparciu 
modul-dance i Wydziału Kultury Miasta Wiednia

 

Ciała tancerzy współistnieją w spektaklu z dziełami malarskimi, rzeźbami i pracami wideo, tworząc pulsujące energią przestrzenne „żywe obrazy”. Specyficzna logika, historia i język sztuk wizualnych spotyka się ze sztuką performatywną. Ciało znajduje przedłużenie siebie w obrazie, a obraz – w ciele, podważając granice między gatunkami, zaburzając percepcję widza. Forma, kolor, faktura, materia wprawiane są w ruch, tworząc dzięki kompozycji Johannesa Marii Stauda poruszający obraz, przestrzenny zbiór. Muzykę do spektaklu nagrał wiedeński zespół PHACE | contemnporary music.

AnneJuren TableauxVivants 3 cAngelaBedekovic ArtStationsFoundationByGrazynaKulczyk

Anne Juren jest francuską choreografką i tancerką mieszkającą w Wiedniu. Po uzyskaniu dyplomu Conservatoire National Supérieur de Danse de Lyon i ukończeniu studiów na kierunku literatury francuskiej na Sorbonie odbyła staż w Trisha Brown Company w Nowym Jorku (2000). Jest założycielką stowarzyszenia Wiener Tanz- und Kunstbewegung w Wiedniu i autorką takich choreografii jak solo „A?” (2003), „J’aime” (2004, we współpracy z Alice Chauchat), solo „Code Series” (2005) i „Look Look” (2007, we współpracy z Kroot Juurak) oraz pracy grupowej „Komposition” (2008). W 2008 roku była artystką rezydentką w Tanzquartier Wien, gdzie uczestniczyła w dwóch europejskich programach artystycznych IDEE i APAP, w których stworzyła serię prac zatytułowaną „Patterns of Sport and Dance”. Pracowała również jako choreograf dla Burgtheater i była jednym z kuratorów festiwalu Quick Change w Tanzquartier Wien w Wiedniu.

Roland Rauschmeier studiował filozofię analityczną na Uniwersytecie Monachijskim oraz Freie Universität Berlin, a następnie sztukę konceptualną pod opieką Renée Greena w Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. Od ukończenia studiów w 2005 roku pracuje jako niezależny artysta. W swojej pracy skupia się na malarstwie, rzeźbie i nowych mediach.

modul presentation

Przy wsparciu MODUL-DANCE i Programu Kultura Unii Europejskie
malta2013 moduldance