Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


11.11.2013 - 18.11.2013
Studio Słodownia +3
SZOSTAK / SŁOMKOWSKI - Ciało. Dziecko. Obiekt. REZYDENCJA

Rezydencja odbywała się w Studio Słodownia +3 / Art Stations Foundation w Poznaniu w terminie od 11 do 18 listopada 2013.

Podczas rezydencji artyści pracowali nad premierą spektaklu Ciało. Dzieco. Obiekt.

 

koncept/choreografia/wykonanie
Iza Szostak

oprawa wizualna/muzyka/wykonanie
Kuba Słomkowski

Iza Szostak Ciao Dziecko Obiekt Ars Stations Foundation by Grayna Kulczyk

Temat projektu zgłębiać będzie zagadnienia doświadczenia dzieciństwa.
Dzieciństwo jest dla mnie podróżną wsobną, podróżą wsteczną. To czas zachowany w pamięci rodzinnej i indywidualnej. Dzieciństwo składa się ze śladów, licznych wspomnień i różnych reprezentacji czyli obiektów, które mi towarzyszyły i miały dla mnie ewidentną wartość. Przedmioty dziecka- kolekcjonera często przywołują smutki, lęki i radości. Są magiczne i zaklęte w zachowywanych przez lata, ulubionych zabawkach, notesach, narzędziach sprawczych. Obiekty są reprezentacją i śladem jakiś rytuałów, gier, zabaw i innych działań. Ilość tych obiektów tworzy swoiste zbiory, niemal muzeum.
Co się wydarza jeśli tracimy te obiekty przywiązania? Jak duże może być nasze muzeum dzieciństwa?
Czy mieści nam się w kieszeni, a może sięga chmur, jest zwykłą anegdotą czy też nieprzepracowanym wspomnieniem?
Poprzez performance chcę stworzyć możliwość i przestrzeń do ponownego odkrycia i interakcji z przedmiotami reprezentującymi doświadczeniami dzieciństwa.
Interesuje mnie praca z pamięcią, cielesna re-konstrukcja znaków przeszłości- rzeczywistości minionej w wymiarze kulturowo-społecznym jak i indywidualnym.

W pracy z ciałem interesuję mnie jego psychofizyczność oraz nadanie mu sprawczości przemiany, transformacji. Przeniesienie uwagi z ciała wykonującego ruch, na ciało jako obiekt w ruchu. Poprzez konfrontacje z obiektami- reprezentacjami chcę studiować swoiste przedłużenia materialności obiektów na cielesności ciała zarówno w sytuacjach bezruchów jak i takich zaangażowanych w pełną dynamikę.

Jakim materiałem jest psychofizyczne ciało?
Co to znaczy, ze ciało jest materiałem, bryłą, barwą, rzeźbą, obiektem?
Co to znaczy studiować, formy, barwy, bryły poprzez ruch?
Co to znaczy doświadczać ruchu poprzez materiały, przedmioty?

Jaka jest konkretna tożsamość psychofizycznego ciała?
Jakie reprezentacje i wspomnienia kryje w sobie ciało?