Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


18.12.2019 - 18.01.2020
ogłoszenie Kapituły Stypendium
Stypendium badawcze Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii ogłoszenie Kapituły Stypendium

W dniu 18 grudnia 2019 roku Kapituła Stypendium badawczego Grażyny Kulczyk z zakresu współczesnej choreografii spośród nadesłanych zgłoszeń zdecydowała się przyznać stypendium na rok 2020 pani Magdzie Ptasznik na projekt „Przyszłość materii”.

Z ostatnim poniedziałkiem naszego jubileuszowego roku zostało nam jeszcze ostatnie ogłoszenie 18.12 w siedzibie Art Stations Foundation odbyły się obrady kapituły stypendium badawczego Grażyny Kulczyk pod przewodnictwem Fundatorki.

W ramach projektu artystka będzie eksplorować potencjał choreografii do spekulacji, stawiając pytanie o to, jak sztuki performatywne, wytwarzające zdarzenia skupione na ‘tu i teraz’, mogą angażować się w problematykę wymagającą rozwinięcia myślenia, które umiejscawia aktualne procesy w czasie wykraczającym poza życie jednostki, pokolenia czy gatunku. A także, jak w kontekście kryzysu ekologicznego, niepewnej przyszłości ziemi, sztuka, a w szczególności choreografia, może uczestniczyć w procesie rozwijania dotyczącej kryzysu refleksji. Rezultaty projektu który obejmie badanie teoretyczne, sięgnięcie do obszaru nauki (geologia, paleontologia, czy humanistyka) oraz eksplorację sposobów, w jakie choreografia (także praktycznie) adresuje te problemy upubliczniane będą w formie ogólnodostępnej dokumentacji: portfolio, badania, open-source „podręcznik warsztatowy”, prezentacje projektu i warsztatów.

IMG 9980
fot. Jakub Wittchen

Magdalena Ptasznik – choreografka i performerka –  rozwija praktykę artystyczną, w której uczestniczą ciało i byty poza-ludzkie. Pracuje nad rozszerzaniem możliwości ich postrzegania poprzez wzmacnianie ich obecności (aktywując ich ruch czy pracując z tekstem). Magdalena realizuje performansy autorskie m.in. „surfing” czy „Uncannings” oraz angażuje się we współprace twórcze. W tym formacie powstały spektakle „Surplus” (z hiszpańską choreografką i artystką wizualną Mariną Colominą) oraz „Złote Demony” (z Marią Stokłosą i Martą Ziółek). Swoją praktykę rozszerza pracując z reżyserami teatralnymi. Tworzyła choreografie do spektakli Anny Karasińskiej, Gosii Wdowik czy Łukasza Kosa).

Współzałożycielka i członkini Centrum w Ruchu, warszawskiej grupy niezależnych choreografów. Z Renatą Piotrowską i Marią Stokłosą prowadzi Kurs Choreografii Eksperymentalnej: Choreografia w Ruchu. Stypendystka MKiDN 2014, programu NRW Tanzrecherche 2013 (Niemcy), DanceWEB 2011 (ImPulsTanz, Wiedeń) i Art. Stations Foundation by Grażyna Kulczyk (Solo Projekt 2012). Absolwentka School for New Dance Development (SNDO) w Amsterdamie i socjologii na Uniwersytecie Warszawskim. Pracuje i żyje w dwóch miastach – Amsterdamie i Warszawie.

STYPENDIUM BADAWCZE Z ZAKRESU WSPÓŁCZESNEJ CHOREOGRAFII
W 2015 roku, z okazji jubileusz 10-lecia Art Stations Foundation, po raz pierwszy dundacja Art Stations  przyznała stypendium badawcze z dziedziny szeroko pojętej choreografii ufundowane przez panią Grażynę Kulczyk. Podążając za mottem fundacji („Sztuka nie potrzebuje wsparcia. ARTYŚCI TAK!”) oraz w zgodzie z misją wspierania rozwoju polskiej choreografii, a także inspirując się towarzyszącą wszystkim działaniom pani Grażyny Kulczyk ideą 50/50 łączącą każde twórcze działanie z elementami edukacji, coroczne stypendium - w wysokości 25.000 złotych (netto) - powstało by podkreślić wagę i konieczność pogłębionych choreograficznych poszukiwań w obszarze współczesnej choreografii, których efekt wzbogaci refleksję w tej dziedzinie. Stypendium jest wyrazem wiary, że rozwój w obszarze sztuki choreografii jest złożonym i długotrwałym procesem wymagającym systematycznego i kompleksowego wsparcia, a artystyczny postęp odbywa się na drodze eksperymentu, intelektualnego rozwoju i (auto)refleksji. Stypendium pragnie promować projekty badaczy i artystów, których praktyka w dużej mierze koncentruje się na tworzeniu dyskursu wokół sztuki choreografii,  gotowych do postrzegania sztuki choreografii w ciągle poszerzającym się kontekście otaczającej nas rzeczywistości artystycznej i społecznej, skłonnych do poszukiwania (i formułowania) autorskich strategii, rozwiązań i metodologii zarówno w praktyce choreograficznej, jak i w refleksji teoretycznej, a zwłaszcza – w  trudnej sztuce komunikowania i upowszechniania wiedzy o współczesnej choreografii szerszej publiczności.

Intencją przyznania stypendium jest inwestycja nie tylko w rozwój uhonorowanych nim beneficjentów, ale także zwiększenie ogólnej wiedzy o najnowszych zjawiskach w obszarze sztuki choreografii. Dlatego też efektem rzeczowym (i warunkiem otrzymania) stypendium powinno być zawsze dzielenie się efektami działań i wynikami badań z szerszym gronem odbiorców (zarówno profesjonalnym środowiskiem, jak i publicznością).