Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


10.12.2018 - 14.12.2018
Studio Słodownia +3
Dalija Acin Thelander Rozpracowy­wanie strategii choreogra­ficznych ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA 2018

aat 2018

10-14.12.2018

Dalija Acin Thelander
Rozpracowywanie strategii choreograficznych

Laboratorium oferuje narzędzia i ramę dla rozwijania  konceptów i strategii choreograficznych. Uczestnicy pracują z własnymi zainteresowaniami/projektami, przechodząc przez proces artykułowania pomysłów i stojących za nimi impulsów i przyczyn. Laboratorium proponuje konkretną metodę definiowania  i opracowywania struktury prac, metod twórczych, determinowania parametrów projektów, strategii podejmowania decyzji, ustalania procedur pracy i wyboru różnych trybów współpracy. Proces kładzie nacisk na klarowane ujmowanie konceptów w słowa, jasne artykułowanie każdej fazy procesu, a także na zasadę uczenia się od siebie nawzajem. Poprzez doświadczenie  grupowego dzielenia się procesem, laboratorium  umożliwia i zachęca uczestników do dyskutowania koncepcji  i metod innych, a co za tym idzie do re-definiowania i ponownego opracowywania własnych pomysłów.

Forma laboratoryjna zapewnia przestrzeń dla indywidualnych poszukiwań, dla dzielenia się wiedzą, samoorganizacji i samokształcenia, a także dla eksperymentowania i podejmowania ryzyka. Metodologia stosowana podczas procesu wspiera praktykę grupowych poszukiwań, interdyscyplinarności i produkcji dyskursu. W ramach procesu poruszone zostaną także zagadnienia estetyki, autorstwa, własności, semantyki i semiotyki oraz ich znaczenia w praktyce choreograficznej.

dalija acin thelander sm

Dalija Acin Thelander (Serbia) zajmuje się sztuką performatywną jako choreografka, twórczyni teatralna i animatorka kultury. Jej prace prezentowane były podczas wielu międzynarodowych festiwali, takich jak ImPulsTanz, Tanz im August, Les Particules, Perforations czy BITEF. W 2008 r. otrzymała pierwszą w historii Prix Jardin d’Europe za spektakl „Handle with great care” pokazywany podczas programu 8:tension na ImPulsTanz Festival w Wiedniu.  Dąży do wzbogacenia koncepcji choreografii jako rozszerzonego ćwiczenia i skupia się na partycypacyjnej roli widzów, czego mogliśmy doświadczyć również w Poznaniu w ramach Malta festiwal 2013.

Pięć lat temu Dalija zaangażowała się w intensywne badania nad tańcem współczesnym dla dzieci i niemowląt. Jej spektakle dla najmłodszych były wielokrotnie nagradzane i pokazywane zarówno w Europie jak i w Azji (Japonia, Korea). Dalija jest współzałożycielką i koordynatorką „Station, Service for Contemporary Dance” w Belgradzie oraz współzałożycielką Nomad Dance Academy,  w ramach której była  kuratorką i producentką licznych programów i produkcji. Jest również współtwórcą i jednym z kuratorów festiwalu sztuk performatywnych Kondenz w Belgradzie. Pracowała z wieloma reżyserami teatralnymi i zdobyła liczne nagrody za choreografie dla teatru dramatycznego.  Od 2012 r. mieszka w Sztokholmie, gdzie pracuje jako artystka niezależna. W 2015 roku Dalija była opiekunem artystycznym programu Solo Projekt Plus.