Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


19.03.2018 - 23.03.2018
Studio Słodownia +3
Bonnie Buckner & Anna Nowicka Relacje, czyli opowieść o ciele i jego perspektywie ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA 2018

aat 2018

19-23.03. 2018

Bonnie Buckner & Anna Nowicka
Relacje, czyli opowieść o ciele i jego perspektywie

Bonnie Buckner & Anna Nowicka
Relacje, czyli opowieść o ciele i jego perspektywie

Warsztat jest połączeniem wielowymiarowej pracy z wyobraźnią z pogłębioną eksploracją ruchową. Relacje przenikają wszystko – życie rodzinne, kontakty z przyjaciółmi, społecznością i przyrodą. Mogą być pełne harmonii albo napięcia. Budowanie relacji zaczyna się od nas samych, a w szczególności od naszych ciał, od ucieleśnionej perspektywy, którą przyjmiemy. Ciało jest złożonym, wielowarstwowym i płynnym narzędziem pozwalającym nam być w świecie i aktywnie go współtworzyć. Łączy w sobie wiele funkcji, układów, rytmów, przestrzeni i punktów widzenia. Ciało jest naszym drogowskazem: pokazuje, czy coś działa, czy nie, oraz w jaki sposób możemy to zmienić. Jedno spojrzenie do wewnątrz daje natychmiastową odpowiedź, rozjaśnia niezrozumiałą sytuację, oferuje rozwiązanie. Relacje, które tworzymy „na zewnątrz” mają odzwierciedlenie w relacjach „wewnętrznych”; a wyobrażenia płynące z naszego ciała wpływają na stosunki z innymi ludźmi.

W trakcie warsztatu nauczymy się pracować z odczuciami płynącymi z ciała. Rozwiniemy umiejętność dostrzegania, nazywania i podążania za wyobrażeniami. Przyjrzymy się relacjom jakie budujemy z samym sobą, z innymi ludźmi wokół nas, z przestrzenią i naszym środowiskiem.  Pięciodniowe zajęcia będą się składały z dwóch powiązanych, acz niezależnych części: porannej - ruchowej i popołudniowej - wizualizacyjnej. W pierwszej,  będziemy pracować fizycznie nad relacją pomiędzy uważnością, wyobrażeniami, a ruchem. Rozwiniemy wrażliwość na doświadczenia płynące z ciała. Skupimy się na wzmocnienie przepływu uwagi, aktywnej relaksacji i wypracowaniu nieskrępowanej gotowości do zmiany. W części popołudniowej weźmiemy udział w ćwiczeniach wizualizacyjnych, które pozwolą spojrzeć w siebie i przyjrzeć się, jak energia cielesna, a w szczególności perspektywa ciała, kształtuje sposób doświadczania relacji w naszym życiu. Ćwiczenia wizualizacyjne wskazują blokady i pomogą dokonać procesu ich przemiany, prowadząc do doświadczenia większego zakorzenienia w życiu.

bonnie bruckner sm

Bonnie Buckner (USA/FR) jest autorką książki: „Dream Yourself Into Being”. Prowadzi indywidualne  i grupowe zajęcia z trzynastowiecznej odmiany kabały, która stanowi narzędzie osobistego i duchowego rozwoju dla przedstawicieli twórczych zawodów i przedsiębiorców. Współpracuje z organizacjami społecznymi. Jej praca akademicka skupia się na poznawczej roli obrazu w relacji do tożsamości i zmiany społecznej. Wykładała psychologię poznawczą i politologiczną, oraz storytelling z zakresu transmediów.

Portret Anna Nowicka Photo Aleksandra Osowicz sm

Anna Nowicka (PL) jest tancerką i choreografką, praktykantką Saphire ®. Jej badania artystyczne są utkane z pracy z wyobraźnią, świadomego śnienia i uważnego ich ucieleśnienia. Anna rozwija swoje kalejdoskopowe podejście do ruchu podczas studiów doktoranckich na PWSFTviT w Łodzi. Jej poszukiwania zostały wyróżnione nagrodą DAAD, Stypendium Narodu Niemieckiego i Stypendium Tanecznym miasta Berlina. Od 2010 roku praca artystyczna Anny jest związana z Art Stations Foundation w Poznaniu.

W 2016 Bonnie Buckner, Anna Nowicka, Renee Palkovsky i Dana Micklaweith stworzyły Dream Your World – ruch, który ma na celu wesprzeć młode kobiety w realizowaniu ich marzeń i celów. www.dreamyourworld.org