Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


08.07.2015
18:00
Studio Słodownia +3

wstęp wolny

DALIJA AĆIN THELANDER I UCZESTNICZKI COACHINGU PRÓBA Z DZIEĆMI PRAKTYKA CHOREOGRAFICZNA W SZTUKACH PERFORMATYWNYCH DLA WIDZÓW W WIEKU OD 0 DO 6 LAT

aat 2015b

próba z dziećmi odbędzie się
8 lipca o godzinie 18:00

na próbę zapraszamy dzieci w wieku 3-6 lat wraz z opiekunami

próba będzie miała charakter interaktywny - prosimy o przyjście w wygodnym, niekrępujących ruchów stroju (zarówno rodzice jak i dzieci) 

 

IMG 5881

Celem warsztatu/laboratorium Praktyka choreograficzna w kontekście tworzenia dla dzieci w wieku 0-6 lat jest analiza istniejących praktyk artystycznych w obszarze tworzenia tańca dla najmłodszych dzieci i odkrycie nowatorskich formatów i metod podejścia do tego zagadnienia. Nacisk zostanie położony na dyskusję nad choreografią w kontekście sztuki dla (i z udziałem) dzieci i poszukiwanie oryginalnych konceptów mogących zainspirować  nowatorskie poszukiwania w tej dziedzinie. Misją warsztatu jest podniesienie świadomości artystycznej i społecznej  odpowiedzialności jaka spoczywa na artystach tworzących dla tej specyficznej grupy odbiorców. Struktura zajęć – otwarte laboratorium – pozwoli na intensywną pracę w studio i konfrontację teorii z praktyką. Uczestnicy będą pracować na zaproponowanych przez siebie  formatach zdarzeń dla dzieci, dyskutować możliwe ich warianty, generować konkretne praktyczne metody realizacji oraz budować dlań choreograficzny materiał. Nacisk położony zostanie na interaktywność kreowanych zdarzeń i możliwość aktywnego, twórczego w nich uczestnictwa dzieci, na poszukiwanie sposobów zaangażowania ich w  działania i tym samym przełamania tradycyjnego podziału na aktora i dziecko-biernego świadka wydarzenia. Warsztat wzbogaci ogólną wiedzę młodych artystów o już istniejące sposoby pracy z dziećmi, istotne dla tej praktyki zagadnienia oraz zapozna adeptów z dostępną  fachową literaturą przedmiotu.

Próba z dziećmi (3-6 lat) i ich rodzinami to okazja do obserwacji w praktyce wypracowanych podczas laboratorium metod i koncepcji i obserwacji reakcji najmłodszych. W ten sposób z doświadczenia będą mogły skorzystać dzieci wraz z ich rodzinami jak i sami artyści. 

IMG 6169

Dalija Aćin Thelander jest  jedną z najbardziej interesujących współczesnych choreografek pracujących w obszarze twórczości dla dzieci. Ukończyła szkołę baletową w Belgradzie, wiedzę, doświadczenie i umiejętności zdobywała podczas wielu warsztatów i rezydencji w całej Europie. Prezentowała swoje prace na prestiżowych międzynarodowych festiwalach, takich jak Impulstanz, Tanz im August, Urban Festival (Kiasma), a także na najważniejszych festiwalach w Serbii, takich jak BITEF, BELEF, Infant. Współpracowała z wieloma reżyserami i międzynarodowymi artystami. Stworzyła kilka przedstawień tanecznych dla dzieci, w tym dwa spektakle tańca dla niemowląt, spośród których „The book of roaming” został nagrodzony na serbskim Festiwalu TIBA. Ze swoimi przedstawieniami dla dzieci z ogromnym powodzeniem występowała m.in. w Japonii i Korei.

LOGA MKIDN