Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


04.02.2013 - 08.02.2013
Studio Słodownia +3
Maria F. Scaroni Praktykowanie stanów Coaching

Coaching dla profesjonalistów

Warsztat („Praktykowanie stanów”) proponuje holistyczne spojrzenie na ciało jako materiał jednocześnie energetyczny, fizyczny i emocjonalny. W ramach tego podejścia artystka proponuje eklektyczny trening zawierający w sobie elementy improwizacji i świadomościowych technik pracy z ciałem połączonych ze wschodnimi metodami kultywacji energii chi ( Qi Gong, Pranayama). W praktyce przekłada się to na rozpięte w czasie ćwiczenia pozwalające ciału doświadczyć i poddać różnym stanom obecności i świadomości. Szczególny nacisk położony jest tu na transformacyjne możliwości naszego ciała oraz sposoby wykorzystywania ich w praktyce scenicznej. Wydłużony czas trwania, znużenie i wyczerpanie stanowią pomocnicze strategie odkrywania nowych wrażeń i nowego doświadczania przestrzeni i stawiania istotnych w procesie twórczym pytań o przemiany ciała, sposoby modulacji otaczającej nas (nie tylko scenicznej) rzeczywistości oraz metody i strategie jakie w tym celu aplikujemy.