Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


20.01.2014 - 24.01.2014
Studio Słodownia +3
TONY ORRICO PRAKTYKA FIZYCZNEJ SYMETRII Alternatywna Akademia Tańca 2014

IMG 3203

Punktem wyjścia dla pracy twórczej Tony’ego Orrico jest wypracowana przez artystę praktyka fizycznej symetrii (physical symmetry practice). W stanie, który sam określa jako „stan gotowości”, aplikuje swoje działające ciało na różnorakie powierzchnie, zderza je z przedmiotami i wyprawia w podróż w wiele różnych kierunków jednocześnie. Interesuje go, jak impulsy fizyczne manifestują się w formach widzialnych. W praktyce warsztat opiera się na badaniu możliwości używania proprioceptycznych i wisceralnych (pochodzących z wewnątrz ciała) informacji dla zgłębiania i nawigowania po ciała wewnętrznych i mentalnych przestrzeniach. Doskonaląc sztukę pozostawania w „stanie gotowości” – gotowości do natychmiastowego rejestrowania wisceralnych impulsów i podążania za nimi – eksplorujemy jednocześnie przestrzeń wolną od emocji, myśli, projekcji, wspomnień, zahamowań i ocen. Izolując ciało od informacji z zewnątrz, próbujemy przekierować uwagę jego receptorów na sferę czysto fizyczną, a zwłaszcza na działanie grawitacji. Pozwala to na łączenie się z tym, co zdawałoby się dla nas niewidoczne, bez użycia zaawansowanych technologii. Praktyka jest wyrazem wiary, że poprzez punkt, linię, kształt i ich widoma intensywność (gęstość), jesteśmy w stanie nadać wewnętrznym fizycznym impulsom widzialną formę.

Metoda Orrico wkracza w bezkresne obszary lustrzanej i rotacyjnej symetrii. Skupiając się na cyklicznym medytacyjnym ruchu oraz generowaniu i ciągłym regenerowaniu materiału, pozwala czerpać z napięcia między tym, co ulotne a tym, co do uchwycenia możliwe.

W Poznaniu, oprócz treningu swojej praktyki, Tony Orrico weźmie na warsztat choreografię „Hand Movie” Yvonne Rainer proponując adeptom AAT jej grupową rekonstrukcję i adaptację.

Tony Orrico (ur. 1979) w 2003 r. uzyskał tytuł magistra sztuk pięknych z choreografii na Uniwersytecie Iowa; solista Trisha Brown Dance Company i Shen Wei Dance Arts. Był również członkiem elitarnej grupy artystów, którzy wzięli udział w rekonstrukcji dzieł Mariny Abramović podczas jej retrospektywy w MoMA. Prace i perfromansy Orrico prezentowane były w USA, Francji, Hiszpanii, Holandii, Meksyku i Niemczech. Jego tworzone metodą fizycznej symetrii rysunki znajdują się w kolekcjach The National Academy of Sciences w Waszyngtonie i Museo Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) w Meksyku oraz w znaczących kolekcjach prywatnych. Ostatnio wystawiane były w New Museum w Nowym Jorku oraz podczas konferencji PopTech 2011: The World Rebalancing.

 

LOGA MKIDN