Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


06.10.2014 - 10.10.2014
Studio Słodownia +3
Isabelle Schad Praktyka „Collective Jumps” Alternatywna Akademia Tańca 2014

Nabór na coaching Alternatywnej Akademii Tańca z Isabelle Schad jest zamknięty.

isabelle schad

Warszat Collective Jumps proponuje budującą wspólnotę pracę nad tańcem. Formy i praktyki kulturowe tańca ludowego zostają tu (krytycznie) wzięte pod lupę i zbadane w kontekście współczesnej polityki pracy i ciała w tańcu. Projekt dotyczy ciała jako „miejsca oporu”. Ciało jest tu rozumiane jako performatywne źródło interaktywnych działań, jako ciało zbiorcze, które jednocześnie staje się sceną. Analogie ze współczesnym ruchem „occupy” czy tańcami-protestami jak Halay (taniec z Turcji/ Kurdystanu), który jest wykonywany podczas demonstracji w wielkim okręgu jako wyraz protestu, narzucają się same: ciało polityczne w ruchu – w tańcu. W praktyce warsztat jest wprowadzeniem w badania relacji pomiędzy formą i treścią, które Isabelle Schad prowadzi od wielu lat stawiając pytania skąd jaka forma pochodzi – szukając ich korzeni i początków. Praktyka ta czerpie z doświadczania ciała w ramach Body-Mind-Centering ® oraz z embriologii (w przypadku tej ostatniej chodzi o podstawowe biologiczne założenia w kontekście stawania się formy). Założenia te choreografka łączy z różnymi tanecznymi formami wykorzystania przestrzeni, takimi jak łańcuchy czy kręgi;  także ze schematami kroków, zadając przy tym pytania m.in. o to jaką energię uwalnia krok naprzemienny? w jaki sposób płynnie przechodzi z jednej formy tanecznej w drugą? Kiedy i jak dochodzi do wzajemnego zetknięcia się ludzi w tańcu ludowym? Co oznacza zmiana partnera w tańcach grupowych i w tańcach parami, co oznacza w budowaniu wspólnoty? Praktyka ciała w ramach warsztatu będzie odnosić się do wczesnego stadium embrionalnego rozwoju – jeszcze przed podziałem komórek – i zostanie w tańcu przeciwstawiona równowartościowości ludzi wewnątrz jednej grupy. W efekcie powstanie model społeczeństwa przeciwstawiony dzisiejszej potrzebie rywalizacji: subiektywność (indywidualność) wewnątrz kolektywu i wspólnoty.

Isabelle Schad jest berlińską choreografką, której prezentowane na całym świecie spektakle są wynikiem głębokich poszukiwań cielesnych (głównie w oparciu o praktykę Body-Mind Centering) i badań nad procesami cielesnej re-prezentacji. Z jej inicjatywy w 2005 r. powstał berliński kolektyw Practicable stworzony razem z Alice Chauchat, Frédérikiem Gies, Frédérikiem de Carlo i Odile Seitz, wprowadzający nowe metody artystycznej kolaboracji. Ta horyzontalna struktura została oparta na pragnieniu współdzielenia szeroko rozumianej tanecznej praktyki i stała się bazą dla spektakli sygnowanych przez więcej niż jednego artystę. Bardzo ważne dla pracy Isabelle Schad okazało się spotkanie z Laurentem Goldringiem, artystą wizualnym i fotografikiem. Wspólnie od 2009 roku kreują cykl przedstawień „Unturtled(s)”, którego jedną z odsłon mogliśmy oglądać w Starym Browarze w 2010 roku. Jako pedagog i choreografka współpracuje z berlińską uczelnią HZT, a jej warsztaty rozsiane są po całym świecie (w marcu 2010 roku była już także wykładowcą w ramach Alternatywnej Akademii Tańca).

 

LOGA MKIDN