Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


21.10.2013 - 25.10.2013
Studio Słodownia +3
Doris Stelzer Praktyka choreograficzna Coaching

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zajęcia pozwolą na poznanie metod improwizacyjnych, za pomocą których artystka generuje ruch do swoich spektakli , a które zazwyczaj nakładają na tancerza bardzo wieje ograniczeń by w ten sposób pobudzić fizyczną kreatywność wykonawcy. Warsztat pozwoli każdemu uczestnikowi na indywidualną pracę i stworzenie materiału ruchowego, który poddany zostanie w ramach laboratorium dalszym manipulacjom i pozwoli postawić sobie pytania o warstwę znaczeniową zmieniającą się w zależności od aplikowanych do modulowania materiału narzędzi choreograficznych, zmian w percepcji i zmian szeroko ujętego kontekstu.

fl 29eecbfbd4a6838fd220c6d837bb2

Doris Stelzer urodziła się w Austrii, studiowała biotechnologię i taniec. Interesują ją przede wszystkim możliwości, jakie oferuje ciało w swoich fizycznych i anatomicznych aspektach. W 2001 roku otrzymała stypendium danceWEB, uczestniczyła też w programach artist-in-residence na ImPulsTanz Festival w 2006 roku oraz Workspace Brussels w 2009 roku. Współpracowała m.in. z Barbarą Krauss, Olegem Soulimenko i Lisą Hinterreithner. Jej przedstawienia były pokazywane na: shifted views – extended 2007 (WUK, ARGE Kultur Salzburg), shifted views 2007 (ImPulsTanz - 8:tension), performance parcours - microscopic view part 2 2007 (MAK), microscopic view 2005 (dietheater Künstlerhaus, TQW, ImPulsTanz), inner space/outer space 2004 (imagetanz, dietheater Künstlerhaus, KosmosTheater, tanz_house festival Salzburg, Tanzherbst Dresden/D). W 2008 roku otrzymała stypendium austriackiego Ministerstwa Kultury, a od kwietnia do grudnia była rezydentką w K3 – Centre for Choreography | Tanzplan Hamburg w Kampnagel, gdzie odbyła się premiera “views in progress”. W czasie letnich warsztatów na ImPulsTanz 2009 przygotowała projekt “gender jungle – wo/man”. W ramach MAK Nite 09 pokazała “bodies resituated”, oparte na performance'ach “shifted views” i “views in progress”.

mkidn4