Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


01.07.2015 - 08.07.2015
Studio Słodownia +3
Dalija Aćin Thelander PRAKTYKA CHOREOGRAFICZNA W SZTUKACH PERFORMATYWNYCH DLA WIDZÓW W WIEKU OD 0 DO 6 LAT Alternatywna Akademia Tańca 2015

aat 2015b

1-8.07.2015
Dalija Aćin Thelander / SER
Taniec dla dzieci w wieku 0-6 lat

dalija acin thelander

Celem warsztatu/laboratorium Praktyka choreograficzna w kontekście tworzenia dla dzieci w wieku 0-6 lat jest analiza istniejących praktyk artystycznych w obszarze tworzenia tańca dla najmłodszych dzieci i odkrycie nowatorskich formatów i metod podejścia do tego zagadnienia. Nacisk zostanie położony na dyskusję nad choreografią w kontekście sztuki dla (i z udziałem) dzieci i poszukiwanie oryginalnych konceptów mogących zainspirować  nowatorskie poszukiwania w tej dziedzinie. Misją warsztatu jest podniesienie świadomości artystycznej i społecznej  odpowiedzialności jaka spoczywa na artystach tworzących dla tej specyficznej grupy odbiorców. Struktura zajęć – otwarte laboratorium – pozwoli na intensywną pracę w studio i konfrontację teorii z praktyką. Uczestnicy będą pracować na zaproponowanych przez siebie  formatach zdarzeń dla dzieci, dyskutować możliwe ich warianty, generować konkretne praktyczne metody realizacji oraz budować dlań choreograficzny materiał. Nacisk położony zostanie na interaktywność kreowanych zdarzeń i możliwość aktywnego, twórczego w nich uczestnictwa dzieci, na poszukiwanie sposobów zaangażowania ich w  działania i tym samym przełamania tradycyjnego podziału na aktora i dziecko-biernego świadka wydarzenia. Warsztat wzbogaci ogólną wiedzę młodych artystów o już istniejące sposoby pracy z dziećmi, istotne dla tej praktyki zagadnienia oraz zapozna adeptów z dostępną  fachową literaturą przedmiotu. Zdobytą wiedzę i wypracowane  w teorii  projekty konkretnych działań i zdarzeń w trakcie laboratorium znajdą szansę konfrontacji (zawsze pod okiem pedagoga!)  z  docelową grupą odbiorców. Zorganizowane specjalnie na potrzeby zajęć warsztaty , na które zaprosimy dzieci i ich rodziców, będą doskonałą okazją do przetestowania wypracowanych podczas laboratorium nowatorskich metod i koncepcji w praktyce i obserwacji reakcji najmłodszych.

Dalija Aćin Thelander jest  jedną z najbardziej interesujących współczesnych choreografek pracujących w obszarze twórczości dla dzieci. Ukończyła szkołę baletową w Belgradzie, wiedzę, doświadczenie i umiejętności zdobywała podczas wielu warsztatów i rezydencji w całej Europie. Prezentowała swoje prace na prestiżowych międzynarodowych festiwalach, takich jak Impulstanz, Tanz im August, Urban Festival (Kiasma), a także na najważniejszych festiwalach w Serbii, takich jak BITEF, BELEF, Infant. Współpracowała z wieloma reżyserami i międzynarodowymi artystami. Stworzyła kilka przedstawień tanecznych dla dzieci, w tym dwa spektakle tańca dla niemowląt, spośród których „The book of roaming” został nagrodzony na serbskim Festiwalu TIBA. Ze swoimi przedstawieniami dla dzieci z ogromnym powodzeniem występowała m.in. w Japonii i Korei.

LOGA MKIDN