Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


01.08.2014 - 29.08.2014
Studio Słodownia +3
IDENTITY.MOVE! Petra Tejnorová / Jaro Viňarský REZYDENCJA

Rezydencja odbywa się w ramach programu Identity.Move!
Więcej informacji o programie w zakładce Sieci partnerskie oraz na stronie identitymove.eu

Logotyp Identity Move

Identity Move Petra Tejnorova

Petra Tejnorová urodziła się w 1984 r. Zajmuje się reżyserią teatralną i prowadzi czeską kreatywną grupę interdyscyplinarną Sergeant Tejnorová & the Commando (znaną wcześniej również jako Tejnorová & the Company – www.sgt.tejnorova.com). Studiowała reżyserię teatru alternatywnego i teatru lalek na Akademii Sztuk Performatywnych w Pradze (KALD DAMU), gdzie obecnie wykłada i odbywa studia doktoranckie. Od 2006 r. wyreżyserowała wiele sztuk w różnych teatrach przede wszystkim w Pradze. Są to m.in. „The Sufferings of Prince Sternenhoch”, za którą została nagrodzona, „Hole in the Wall”, „Titus Andronicus_The Flight of a Fly” oraz czesko-polski projekt „Memory of Landscape and Lanscape of Memory”, a także „Personal Anamnesis”. W swoich oryginalnych produkcjach podkreśla pracę zespołową, metody opracowywania oraz procesualność, postrzegając spektakl jako zdarzenie wyjątkowe. Pracując z tekstem Tejnorová dąży do poluzowania struktur dramatycznych korzystając z kompozycji niefabularnych, takich jak montaż czy kolaż. Interesują ją również tzw. teksty otwarte, które w oryginale nie są tekstami dramatycznymi. Współpracowała z Teatrem Narodowym Scena Nowa, Teatrem Dejvicke, Teatrem Archa, Teatrem Minor, Alfa, Ponec, Alfred ve Dvoře, Roxy/Nod i Disk. W 2013 r. pracowała nad spektaklami „Edge” i „John Sinclair on Air”. Na jej stronie internetowej „Edge” opisany jest jako „międzynarodowy spektakl badający życie osób po pięćdziesiątce, które pracowały w teatrze w różnych zawodach i rolach. Przedstawienie poddaje formalnej analizie i jednocześnie zamazuje najmniej zbadany obszar znajdujący się na granicy języka teatru i języka tańca. Przekracza granicę pomiędzy „dokumentalnym” stylem narracji opartej na prawdziwych historiach uczestników a mocno stylizowaną formą teatralną”. W projekcie „Jižák, City of Dreams”, zrealizowanym we współpracy z młodzieżą z praskiej dzielnicy Jižní Město, Tejnorová zadaje następujące pytania: „Jak nastolatki widzą przyszłość dzielnicy Jižní Město i swoją w niej rolę? Co można zmienić w obrębie tej przestrzeni? Jaka jest przyszłość nastolatków na peryferiach i jaka jest przyszłość Jižáka – terenu niezbadanego?”. Interaktywna produkcja Tejnorovej z 2012 r. pt. „LIFEshow” “ukazuje nowe możliwości łączenia języka teatru z nowoczesną technologią. Projekt skupia się na znalezieniu granicy pomiędzy aktorami i performerami, między odgrywaniem roli a byciem sobą. Bada granicę pomiędzy rzeczywistością a spektaklem, pomiędzy dokumentalnością a graniem, prawdą a kłamstwem”. Od 2006 r. Tejnorová uczestniczy w licznych warsztatach. Jej produkcje i projekty autorskie były prezentowane na kilku prestiżowych festiwalach za granicą (w Polsce, w Słowacji, we Włoszech, na Węgrzech, w Szwecji, w Portugalii i w Wielkiej Brytanii), gdzie zostały docenione przez widzów i krytyków. Poza reżyserowaniem i tworzeniem projektów autorskich, wydała również dwie publikacje: antologię „Memory of Landscape – Landscape of Memory: the Perception Shape Depends on the Viewpoint” oraz „Ias On Me De A (Myth, Material, Discourse, Dialogue)”. Jest również autorką licznych tekstów publikowanych m.in. w czasopiśmie „Amatérská scéna”. Była członkiem jury podczas Festiwalu Teatrów Lalek w Chrudimiu oraz Regionalnego Festiwalu Teatrów Lalek w Pilźnie. Jest laureatką licznych nagród, w tym Nagrody Josefa Hlávki przyznawanej najzdolniejszym studentom i absolwentom praskich uczelni oraz Nagrody Dziekana Wydziału Teatralnego Akademii Sztuk Performatywnych w Pradze (2009). W 2008 r. nominowana była do Nagrody Alfreda Radoka w kategorii talent.
www.facebook.com/tejnorovaspring

Identity Move Jaro Viniarsky

Jaro Viňarský urodził się w 1978 r. w Słowacji. Studiował choreografię baletu na Akademii Sztuk Performatywnych w Bratysławie oraz choreografię na Akademii Sztuk Performatywnych w Pradze. Od 1998 r. współpracuje jako tancerz, performer oraz choreograf z artystami słowackimi i zagranicznymi (z którymi stworzył m.in. film taneczny) oraz z Instytutem Grotowskiego w Polsce. Prowadzi również warsztaty taneczne, głównie dla tancerzy niezawodowych. Jest laureatem szeregu nagród. W 2001 i 2003 r. otrzymał w Pradze Drugą Nagrodę Jarmili Jeřábkovej za spektakle „Sorton” i „Tea Never Brewed”. W 2004 r. otrzymał Nagrodę Publiczności podczas Czeskiej Platformy Tańca, a w 2006 r. – Nagrodę Sazka w kategorii odkrycie taneczne za spektakl „The Last Step Before”. W 2011 r. Viňarský założył organizację non-profit SKOK! działającą na rzecz rozwoju tańca współczesnego i teatru fizycznego w Słowacji. Tematy warsztatów, które prowadził we współpracy z innymi artystami obejmują pracę grupową, partnerowanie, taniec i przestrzeń, taniec i jego dynamikę, formę i treść w ruchu, taniec i cyrk w spektaklu, techniki Alexandra i Feldenkraisa, ruch i głos, techniki kompozycji Merce Cunningham, improwizację i kompozycję oraz światło w spektaklach tanecznych.
W swoich ostatnich dwóch utworach Viňarský bada tożsamość i ludzkie ciało. W duecie „XIRA” (2013) zadaje następujące pytanie: „Jeżeli twoja świadomość mogłaby zostać uwidoczniona jako spektrum przechodzące od świadomości wewnętrznej czy osobistej do ekspansywnej przestrzennie świadomości zewnętrznej, gdzie tkwiłyby możliwości nawiązywania relacji z innymi?”. „XIRA” stanowi dla niego „chwilę w złożonym rejestrze pamięci dzielonym przez dwie osoby, przywołanym, aby ponownie przeanalizować cielesność ich pierwszego spotkania, dokumentację rzadko spotykanej bliskości, tożsamość człowieka, któremu społeczeństwo nie narzuciło płci”. Z kolei spektakl „ANIMALINSIDE” (2012) bada „obraz malowany językiem ciała wywołany apokaliptyczną walką z pamięcią myślami ideami i wyobrażeniami na temat rodzaju ludzkiego władzy Boga zmysłów piękna marzeń miłości wilków i innych tkwiących w nas form zwierzęcych wycia w naszych ciałach w przestrzeni okrutnego czasu. Fizyczne obrazy wywodzące się ze sztuk pięknych i świata tekstowego niemożliwych do wypowiedzenia stanów emocjonalnych umysłu języków i ciał zepchniętych poza granice własnego zrozumienia gra wstrzymująca układy nerwowe publiczności”.
W ubiegłym roku Jaro Viňarský otrzymał nagrodę New York Dance and Performance Award Bessie 2013 w kategorii wybitne wykonanie za występ w spektaklu Pavla Zustiaka i Palissimo „Bastard” podczas La MaMa Moves! Dance Festival. "Spiralny rozbłysk energii będący w stanie uchwycić bezruch i wybuchową fizyczność – każdą chwilę uczynił wstrząsającą, przejmującą i gwałtowną”.
www.facebook.com/tejnorovaspring

 

Projekt powstaje dzięki wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej.
Identity Moove stopka