Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


28.08.2014
19:00
Studio Słodownia +3

wstęp wolny

Petra Tejnorová / Jaro Viňarský Performatywny i improwizowany pokaz porezydencyjny IDENTITY.MOVE! open sharing

pokaz porezydencyjny odbywa się w ramach programu Identity.Move!
Więcej informacji o programie w zakładce Sieci partnerskie oraz na stronie identitymove.eu

Logotyp Identity Move

Prezentacja porezydencyjna jest otwartym zaproszeniem do aktywnego uczestnictwa w artystycznym researchu, poświęconym tematyce tożsamości, prowadzonym przez Petrę Tejnorovą i Jaro Viňarskiego. Zarówno uczestnicy pokazu, jak i Petra i Jaro stają się performerami oraz świadkami performatywnych zdarzeń. Wspólnie zgłębiają temat tożsamości poprzez proste praktyki, które nie wymagają od uczestników żadnych specjalnych umiejętności. Po prezentacji zapraszamy wszystkich uczestników do wzięcia udziału w krótkiej dyskusji i zadawania możliwie jak największej ilości pytań dotyczących wspólnego doświadczenia prezentacji.

Identity Move Jaro Viniarsky

Jaro Viňarský urodził się w 1978 r. w Słowacji. Studiował choreografię baletu na Akademii Sztuk Performatywnych w Bratysławie oraz choreografię na Akademii Sztuk Performatywnych w Pradze. Od 1998 r. współpracuje jako tancerz, performer oraz choreograf z artystami słowackimi i zagranicznymi (z którymi stworzył m.in. film taneczny) oraz z Instytutem Grotowskiego w Polsce. Prowadzi również warsztaty taneczne, głównie dla tancerzy niezawodowych. Jest laureatem szeregu nagród. W 2001 i 2003 r. otrzymał w Pradze Drugą Nagrodę Jarmili Jeřábkovej za spektakle „Sorton” i „Tea Never Brewed”. W 2004 r. otrzymał Nagrodę Publiczności podczas Czeskiej Platformy Tańca, a w 2006 r. – Nagrodę Sazka w kategorii odkrycie taneczne za spektakl „The Last Step Before”. W 2011 r. Viňarský założył organizację non-profit SKOK! działającą na rzecz rozwoju tańca współczesnego i teatru fizycznego w Słowacji. Tematy warsztatów, które prowadził we współpracy z innymi artystami obejmują pracę grupową, partnerowanie, taniec i przestrzeń, taniec i jego dynamikę, formę i treść w ruchu, taniec i cyrk w spektaklu, techniki Alexandra i Feldenkraisa, ruch i głos, techniki kompozycji Merce Cunningham, improwizację i kompozycję oraz światło w spektaklach tanecznych.
W swoich ostatnich dwóch utworach Viňarský bada tożsamość i ludzkie ciało. W duecie „XIRA” (2013) zadaje następujące pytanie: „Jeżeli twoja świadomość mogłaby zostać uwidoczniona jako spektrum przechodzące od świadomości wewnętrznej czy osobistej do ekspansywnej przestrzennie świadomości zewnętrznej, gdzie tkwiłyby możliwości nawiązywania relacji z innymi?”. „XIRA” stanowi dla niego „chwilę w złożonym rejestrze pamięci dzielonym przez dwie osoby, przywołanym, aby ponownie przeanalizować cielesność ich pierwszego spotkania, dokumentację rzadko spotykanej bliskości, tożsamość człowieka, któremu społeczeństwo nie narzuciło płci”. Z kolei spektakl „ANIMALINSIDE” (2012) bada „obraz malowany językiem ciała wywołany apokaliptyczną walką z pamięcią myślami ideami i wyobrażeniami na temat rodzaju ludzkiego władzy Boga zmysłów piękna marzeń miłości wilków i innych tkwiących w nas form zwierzęcych wycia w naszych ciałach w przestrzeni okrutnego czasu. Fizyczne obrazy wywodzące się ze sztuk pięknych i świata tekstowego niemożliwych do wypowiedzenia stanów emocjonalnych umysłu języków i ciał zepchniętych poza granice własnego zrozumienia gra wstrzymująca układy nerwowe publiczności”.
W ubiegłym roku Jaro Viňarský otrzymał nagrodę New York Dance and Performance Award Bessie 2013 w kategorii wybitne wykonanie za występ w spektaklu Pavla Zustiaka i Palissimo „Bastard” podczas La MaMa Moves! Dance Festival. "Spiralny rozbłysk energii będący w stanie uchwycić bezruch i wybuchową fizyczność – każdą chwilę uczynił wstrząsającą, przejmującą i gwałtowną”.
www.facebook.com/tejnorovaspring

Identity Move Petra Tejnorova

Petra Tejnorová urodziła się w 1984 r. Zajmuje się reżyserią teatralną i prowadzi czeską kreatywną grupę interdyscyplinarną Sergeant Tejnorová & the Commando (znaną wcześniej również jako Tejnorová & the Company – www.sgt.tejnorova.com). Studiowała reżyserię teatru alternatywnego i teatru lalek na Akademii Sztuk Performatywnych w Pradze (KALD DAMU), gdzie obecnie wykłada i odbywa studia doktoranckie. Od 2006 r. wyreżyserowała wiele sztuk w różnych teatrach przede wszystkim w Pradze. Są to m.in. „The Sufferings of Prince Sternenhoch”, za którą została nagrodzona, „Hole in the Wall”, „Titus Andronicus_The Flight of a Fly” oraz czesko-polski projekt „Memory of Landscape and Lanscape of Memory”, a także „Personal Anamnesis”. W swoich oryginalnych produkcjach podkreśla pracę zespołową, metody opracowywania oraz procesualność, postrzegając spektakl jako zdarzenie wyjątkowe. Pracując z tekstem Tejnorová dąży do poluzowania struktur dramatycznych korzystając z kompozycji niefabularnych, takich jak montaż czy kolaż. Interesują ją również tzw. teksty otwarte, które w oryginale nie są tekstami dramatycznymi. Współpracowała z Teatrem Narodowym Scena Nowa, Teatrem Dejvicke, Teatrem Archa, Teatrem Minor, Alfa, Ponec, Alfred ve Dvoře, Roxy/Nod i Disk. W 2013 r. pracowała nad spektaklami „Edge” i „John Sinclair on Air”. Na jej stronie internetowej „Edge” opisany jest jako „międzynarodowy spektakl badający życie osób po pięćdziesiątce, które pracowały w teatrze w różnych zawodach i rolach. Przedstawienie poddaje formalnej analizie i jednocześnie zamazuje najmniej zbadany obszar znajdujący się na granicy języka teatru i języka tańca. Przekracza granicę pomiędzy „dokumentalnym” stylem narracji opartej na prawdziwych historiach uczestników a mocno stylizowaną formą teatralną”. W projekcie „Jižák, City of Dreams”, zrealizowanym we współpracy z młodzieżą z praskiej dzielnicy Jižní Město, Tejnorová zadaje następujące pytania: „Jak nastolatki widzą przyszłość dzielnicy Jižní Město i swoją w niej rolę? Co można zmienić w obrębie tej przestrzeni? Jaka jest przyszłość nastolatków na peryferiach i jaka jest przyszłość Jižáka – terenu niezbadanego?”. Interaktywna produkcja Tejnorovej z 2012 r. pt. „LIFEshow” “ukazuje nowe możliwości łączenia języka teatru z nowoczesną technologią. Projekt skupia się na znalezieniu granicy pomiędzy aktorami i performerami, między odgrywaniem roli a byciem sobą. Bada granicę pomiędzy rzeczywistością a spektaklem, pomiędzy dokumentalnością a graniem, prawdą a kłamstwem”. Od 2006 r. Tejnorová uczestniczy w licznych warsztatach. Jej produkcje i projekty autorskie były prezentowane na kilku prestiżowych festiwalach za granicą (w Polsce, w Słowacji, we Włoszech, na Węgrzech, w Szwecji, w Portugalii i w Wielkiej Brytanii), gdzie zostały docenione przez widzów i krytyków. Poza reżyserowaniem i tworzeniem projektów autorskich, wydała również dwie publikacje: antologię „Memory of Landscape – Landscape of Memory: the Perception Shape Depends on the Viewpoint” oraz „Ias On Me De A (Myth, Material, Discourse, Dialogue)”. Jest również autorką licznych tekstów publikowanych m.in. w czasopiśmie „Amatérská scéna”. Była członkiem jury podczas Festiwalu Teatrów Lalek w Chrudimiu oraz Regionalnego Festiwalu Teatrów Lalek w Pilźnie. Jest laureatką licznych nagród, w tym Nagrody Josefa Hlávki przyznawanej najzdolniejszym studentom i absolwentom praskich uczelni oraz Nagrody Dziekana Wydziału Teatralnego Akademii Sztuk Performatywnych w Pradze (2009). W 2008 r. nominowana była do Nagrody Alfreda Radoka w kategorii talent.
www.facebook.com/tejnorovaspring

Projekt powstaje dzięki wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej.

IDENTITY MOVE stopka