Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


13.06.2016 - 17.06.2016
Studio Słodownia +3
Deufert & Plischke One-through-another Alternatywna Akademia Tańca 2016

aat 2016 180 180

13-17.06.2016
Deufert&Plischke / Niemcy
One-through-another

deufert i plischke

Sztuka deufert&plischke /artistwin berlin jest zasadniczo tworzona wspólnie. W ostatniej swojej produkcji Durcheinander deufert&plischke dołączyli do dwudziestu pięciu innych artystów i intelektualistów by  wspólnie stworzyć  dwudziestoczterogodzinną sytuację  artystyczną. W ostatnich latach deufert&plischke coraz bardziej interesują się procesami społecznymi i logistyką społeczną tworzenia sztuki rozumianej jako nadawanie formy temu, co jej jeszcze nie posiada. Podczas coachingu artysci zapoznją uczestników z metodą „reformulacji“, która jest procesem opierającym się na pisaniu zespołowym. Poprzez wymianę zapisanych koncepcji stworzony zostanie wspólny materiał, który będzie można następnie wykorzystać do dalszej twórczości. deufert&plischke przedstawią również kilka kluczowych postaci towarzyszących ich pracy (np. mitologiczną Arachne) i wykorzystają je do połączenia ze sobą działań i myśli. Celem coachingu jest wspólna praca różnych osób nad wybranymi przez nie tematami oraz włączenie różnych praktyk do jednego procesu twórczego.
Pokażcie sobie nawzajem swoje materiały, a ktoś wam powie, czego z nimi NIE zrobicie.

DEUFERT&PLISCHKE (Kattrin Deufert i Thomas Plischke) to berlińscy  choreografowie, których sztuka jest zasadniczo tworzona wspólnie. Począwszy od 2001 r. nie powstają dzieła tworzone ani przez Kattrin Deufert ani przez Thomasa Plischkego, ale przez artistwin. Wszystko robione jest co najmniej przez dwie osoby. Artistwin  realizują swój cel, jakim jest stworzenie nowego epickiego teatru. Ich działania prezentowane  są z takim samym powodzeniem w muzeach, jak i w innych przestrzeniach i teatrach. Najnowsze projekty stworzone z zaprzyjaźnionymi artystami i teoretykami obejmują serię „Anarchiv” (2008-11, zrealizowaną m.in. w Brukseli, Hamburgu i Wiedniu), „Emergence Rooms" (2010, m.in. w Wiedniu, Hasselt i Stuttgarcie) oraz „Entropisches Instytut” (2012, Berlin, Sofia, Mülheim i Hamburg). Od jedenastu lat deufert&plischke wykładają na uczelniach artystycznych w Niemczech i w innych krajach. Od 2010 r. są starszymi wykładowcami w Hochschulübergreifendes Zentrum Tanz Berlin (HZT) na kierunku „Taniec, Kontekst, Choreografia” (studia pierwszego stopnia).