Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


30.11.2013
12:00
Słodownia +2

wykłady otwarte dla publiczności

Tadeusz Rodowicz Nowa chorea - jedność ruchu, śpiewu i słowa - aktor wielowymiarowy SPAZIO 2013 - otwarte wykłady

"Przestrzenie - scena ludzkich działań" Wykłady otwarte dla publiczności / SPAZIO

"Ciało i głos w polskim teatrze i tańcu" - wykłady otwarte/ SPAZIO

Tomasz Rodowicz fot. Pola Amber

Tomasz Rodowicz - reżyser, aktor, muzyk, pedagog, swego czasu historyk filozofii i pszczelarz.

Urodzony w 1951 roku w Warszawie. Absolwent Wydziału Historii Filozofii na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Współzałożyciel pierwszego w Polsce ośrodka socjoterapii dla młodzieży uzależnionej od narkotyków. Współpracował z Jerzym Grotowskim w latach 1974-1979. Współtwórca Ośrodka Praktyk Teatralnych „Gardzienice” i jego członek w latach 1977-2003. Współzałożyciel Stowarzyszenia Teatralnego CHOREA i jego lider od 2004 roku. Dyrektor artystyczny Fabryki Sztuki w Łodzi od 2007 roku. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego RETRO/PER/SPEKTYWY, kierownik artystyczny i reżyser wydarzenia Oratorium Dance Project CHOREA Łódź 2011 i 2012.