Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


04.05.2021

NABÓR DO PROGRAMU WSPIERANIA PUBLIKACJII

Niniejszym Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk inauguruje program wspierania publikacji z zakresu współczesnej choreografii, jej historii, teorii i codziennej praktyki, i zaprasza zarówno wydawców, jak i autorów tekstów, do składania wniosków o dofinansowanie autorskich honorariów, także tłumaczy (jeśli projekt wydawniczy dotyczy przekładów  nie publikowanych wcześniej w Polsce tekstów).

Od 16 lat fundacja Art Stations wspiera w rozwoju zarówno praktyczki i praktyków, jak i badaczy i badaczki, teoretyków i teoretyczki współczesnej choreografii poprzez wszystkie swoje działania (prezentacje, programy produkcyjne i rezydencyjne oraz publikacje) budując  i nieustannie poszerzając świadomość choreograficzną zarówno twórców, jak i publiczności. Skupiając się przede wszystkim na choreografii w jej awangardowych i eksperymentalnych formach, od zawsze pokazujemy jak dziedzina ta wykuwa swe autonomiczne terytorium poszerzając nieustannie własne definicje i programowo wymykając utartym formułom. Wspierając rozwój polskiej choreografii, od pierwszych lat działalności podkreślaliśmy wagę i konieczność pogłębionych choreograficznych badań  przy jednoczesnym  zwiększaniu widzialności najnowszej choreografii w mediach i pogłębianiu ogólnej wiedzy o jej najnowszych zjawiskach i dedykowanej im teoretycznej i krytycznej refleksji.

W tym celu w 2014 roku powstało stypendium badawcze Grażyny Kulczyk, którego istotnym efektem rzeczowym niezmiennie pozostaje dzielenie się efektami badań z szerszym gronem odbiorców, i które od tego roku (2021) przyznawane jest także na poszukiwania stricte artystyczne. Pragnąc kontynuować naszą pracę w tym obszarze niniejszym zapraszamy do udziału w kolejnym programie, tym razem mającym na celu przede wszystkim zwiększenie widzialności choreografii i towarzyszącej jej refleksji w dedykowanych sztuce i kulturze periodykach (zarówno tradycyjnych, jak i cyfrowych) oraz w zbiorowych publikacjach (książkowych), które pragną włączyć choreografię w obszar swoich zainteresowań.

W ramach programu będziemy wspierać zarówno powstawanie oryginalnych polskich tekstów/artykułów o ważnych (zwłaszcza w obecnym czasie) aspektach współczesnej choreografii, jak i dofinansowywać tłumaczenia istniejących już obcojęzycznych materiałów czy fragmentów książek, które nie zostały dotąd opublikowane w Polsce.  Wnioski mogą także dotyczyć tłumaczeń z języka polskiego na obcy, przy potwierdzeniu od międzynarodowego wydawcy gotowości publikacji materiału.

Podążając za nowo ustanowioną zasadą wspierania autorskich honorariów, program pomyślany jest zarówno jako program partnerski dla instytucji / organizacji / wydawnictw (także ubiegających się o wsparcie serii artykułów różnych autorów), jak i dla indywidulanych autorów i tłumaczy, którzy pragną zaangażować się z nami w misję upowszechniania wiedzy i stymulowania dyskursu wokół sztuki choreografii w jej wielorakich formach, zarówno w druku, jak i w formie cyfrowej.

Termin naboru wniosków do programu: 04.05.2021

Wnioski powinny zawierać:

- w przypadku, gdy dofinansowanie dotyczy tekstu oryginalnego, wniosek powinien zawierać krótki opis planowanego tekstu/artykułu (lub serii), dossier autora (z listą dotychczasowych publikacji)  oraz list intencyjny / potwierdzenie możliwości publikacji tekstu w konkretnym wydawnictwie (cyfrowym lub drukowanym). O dofinansowanie mogą się starać zarówno bezpośrednio autorzy (osoby fizyczne), jak i wydawcy (organizacja, osoba prawna, wydawnictwo)

- w przypadku, gdy dofinansowanie dotyczy przekładu (pojedynczego tekstu , serii lub fragmentów publiakcji książkowych) wniosek powinien zawierać oryginalny tekst (pdf lub link do tekstu) oraz dossier wcześniejszych przekładów tłumacza, a także  oraz list intencyjny / potwierdzenie możliwości publikacji tekstu w konkretnym wydawnictwie (cyfrowym lub drukowanym). O dofinansowanie mogą się starać zarówno bezpośrednio tłumacze (osoby fizyczne), jak i wydawcy (organizacja, osoba prawna, wydawnictwo)

W obu przypadkach prosimy o przedłożenie budżetu projektu / sumy honorarium (honorariów), które  dotacja ma pokryć, przy czym Art Stations Foundation zastrzega, ze łączna kwota dotacji nie może być wyższa niż 5000 PLN. Fundacja zastrzega sobie prawo do przyznania częściowego dofinasowania na zgłoszony projekt.

Wnioski należy przesłać na adres: aplikacje@artstationsfoundation.pl

Ewentualne pytania: n.gorzelanczyk@artstationsfoundation.pl