Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


18.03.2016
19:00
Festival Bazaar. Festival of identity in arts and motions w Pradze

informacje o biletach na stronie: Festival Bazaar

AGATA SINIARSKA / MADALINA DAN MOTHERS OF STEEL ON TOUR: PRAGA

Pokaz MOTHERS OF STEEL jest częścią procesu,
który będzie miał swoją premierę 8 października w Studio Słodwonia + 3, Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk

IMG 8043

Niniejszy projekt to praktyka płaczu w sytuacji performatywnej, to badanie fenomenologii łez, które porusza wiele tematów, takich jak pamięć, historia, śmierć, szczęście, kruchość, niewinność czy siła. Za pomocą tego projektu chcemy zadać pytania dotyczące społecznych i kulturowych mechanizmów związanych z publicznym i prywatnym okazywaniem emocji. W tej „jednoosobowej tragikomedii” [‘stand-up tragedy’] zestawiającej osobiste deklaracje ze scenami płaczu, które stały się ikonami we współczesnej kulturze, badamy, w jaki sposób emocje wyrażane są w różnych sytuacjach oraz dlaczego wyrażamy je (albo ich nie wyrażamy) publicznie.
Angażując jednocześnie osobiste zaangażowanie oraz afekt i kontrolę sceniczną, uzyskujemy ciekawą niejednoznaczność: Kim naprawdę jesteśmy w sytuacji performatywnej? Czy możemy rzeczywiście zaufać (naszym) emocjom wywołanym na scenie albo w sytuacji publicznej? Co jest prawdziwe, a co sztuczne? Za pomocą tych pytań chcemy poprowadzić nasze badania w trzech głównych dziedzinach: fizyczności, konstruktów społecznych i uczestnictwa, formułując jednocześnie rzeczywiste problemy, którymi możemy się dzielić, nad którymi możemy płakać, co do których możemy się nie zgadzać lub w które możemy się wczuwać.

IMG 8094

Nasze badanie zostało zainicjowane podczas projektu Identity!Move – transnational platform for theoretical and artistic research ( http://www.identitymove.eu/ ), w ramach rezydencji w PACT Zollverein oraz prezentacji w ramach Bazaar Festival 2015 w Pradze. Jak dotąd starałyśmy się realizować różne formaty performatywne, m.in. audycję radiową, opowiadanie czy laboratorium, a także poszukiwania fizyczne oparte na technikach ucieleśnienia, body-mind centering, terapii dotykowej oraz różnorodnej wiedzy wywodzącej się z naszych doświadczeń związanych z pracą z ciałem, teorią afektu, medioznawstwem, naszymi osobistymi historiami i alchemią.