Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


27.02.2005
19:00
Susznia
Yann Marussich Morsure performance weekend

27.02.2005 / 19:00
Susznia

Yann Marussich od 12 lat pokazuje spektakle i performance. Obecnie koncentruje się na spektaklach solowych które są według niego osobnym gatunkiem scenicznym, który ukonkretnia się w granicach możliwości ludzkiego ciała. Jego sztuka bliska jest sztuce body-art, ale przede wszystkim w swoim aspekcie poetyckim. W latach 1994-2000 był dyrektorem Théâtre a l'Usine w Genewie, którego program skupiony był prawie wyłącznie na tańcu współczesnym i nowych formach tanecznych. Od pięciu lat jest niezależnym artystą realizującym swe prace w ramach stowarzyszenia artystycznego perceuse production, którego był współzałożycielem.