Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


01.02.2015 - 15.02.2015
Studio Słodownia +3
VARP - Performing Arts László Fülöp REZYDENCJA

visegrad fund logo black 800 1 1 jpg 600x600 q85

Rezydencja odbywa się
w ramach projektu
VARP - Performing Arts.

Więcej informacji o programie
w zakładce Sieci partnerskie
oraz na stronie visegradfund.org.

Identity Move Laszlo

László Fülöp jest młodym węgierskim choreografem, performerem i pedagogiem działającym w obszarze tańca współczesnego. Po rocznym programie rezydencyjnym stowarzyszenia L1 Association, w 2014 r. włączył się w jego działania. Urodził się w 1987 r. w Budapeszcie, w rodzinie muzyków, przez co zdobył jako dziecko staranne wykształcenie muzyczne. W późniejszych latach zaczął kierować swoje zainteresowania w stronę tańca i teatru. W 2010 r. ukończył studia na Akademii Tańca Współczesnego w Budapeszcie. Od tego czasu współpracuje jako artysta niezależny z wieloma tancerzami i zespołami tanecznymi oraz tworzy własne choreografie. Głównym tematem jego zainteresowań jest człowiek postrzegany jako niezależna całość, bez ideologii czy uprzedzeń – w sposób prosty, czysty i osobisty. László Fülöp skupia się na osobowościach wykonawców starając się unikać wszelkich odciągających od nich uwagę uogólnień, elementów spektakularnych i klasycznej estetyki tańca, upraszczając badane przez siebie zjawiska. Jego dotychczasowe prace powstały wokół konkretnych tematów psychologicznych. W „whatsupwithyou?!nothing?!” (2010) zajmował się samotnością, osobistymi rytuałami i osamotnieniem w społeczeństwie. W „emese&Emil” (2011) badał analizę transakcyjną Erica Berne'a i teorię gier. W „what does ‘iloveyou’ means?” (2011) zastanawiał się nad tym, czy szczera i osobista relacja pomiędzy artystami a widzami jest w ramach teatralnych w ogóle możliwa. W swoim najnowszym utworze „there’s an elephant in every room…” (2013) rozważa, w jakim stopniu możemy obiektywnie mówić o samostanowieniu i wolnej woli. Jego zainteresowanie ruchem koncentruje się na przetwarzaniu za pomocą choreografii codziennych ruchów i gestów w taniec. Eksperymentuje również z ekstremalnymi wymiarami, odległościami i rytmami, ruchami tak szybkimi, że ludzki mózg nie jest w stanie za nimi nadążyć, a także z technikami izolacyjnymi, automatycznymi połączeniami w obrębie ciała, utratą tchu, odpoczynkiem, wzajemną zależnością i bezbronnością oraz z różnymi rodzajami kontaktu.

www.laszlofulop.com

visegrad fund logo black 800 1 1 jpg 600x600 q85