Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


18.11.2013 - 29.11.2013
Studio Słodownia +3
Tiedo Wilschut Lightening workshop SPAZIO 2013 - warsztaty dla profesjonalistów

Tiedo Wilschut (28 l.) - projektant i realizator techniczny z Holandii.
Jako projektant tworzy oświetlenie i scenografię do spektakli teatralnych i tanecznych, koncertów oraz wystaw.
Współpracuje jako realizator techniczny i projektant oświetlenia z międzynarodowym festiwalem sztuk performatywnych Holland Festival w Amsterdamie.

Lighting designs by Tiedo Wilschut

„W dobrym projekcie oświetlenia światło nie powinno jedynie >>oświetlać<< artystów, ale stanowić istotną część spektaklu. Można to osiągnąć wyłącznie dzięki intensywnej współpracy z reżyserem lub choreografem oraz projektantami na wczesnym etapie tworzenia, kiedy nadal istnieje miejsce na wprowadzanie zmian w taki sposób, aby ostateczne przedstawienie było fuzją wszystkich dyscyplin. Projektując oświetlenie lubię wychodzić poza utarte schematy. W mojej pracy nie zadawalam się najbardziej oczywistymi efektami, ale staram się odkrywać prawdziwą istotę danego momentu spektaklu i rozważać najlepsze możliwe sposoby jego podkreślenia, aby opowiedzieć daną historię za pomocą światła. Światło w najszerszym możliwym znaczeniu to możliwość wykorzystania w dowolny sposób każdego źródła światła”.

Warsztaty oświetleniowe Spazio

Dobry projekt oświetlenia jest możliwy wyłącznie wtedy, gdy zachodzi istotna interakcja pomiędzy projektantem oświetlenia a realizatorem technicznym i reżyserem bądź choreografem. Aby interakcja ta była możliwa, ważnym jest, aby projektant i inni twórcy (scenograf, kostiumograf…) rozumieli języki, którymi się posługują. Uważam, że choreograf musi wiedzieć, co to znaczy tańczyć, ale nie musi sam być doskonałym tancerzem. Tak samo jest ze światłem – choreograf nie musi być projektantem oświetlenia, ale musi rozumieć sposób myślenia projektanta lub realizatora oraz wiedzieć, jakie są możliwości i ograniczenia techniczne, aby móc się z tymi osobami porozumiewać i owocnie współpracować. Podczas warsztatów uczestnicy poznają możliwości i niemożliwości oświetlenia teatralnego, aby zrozumieć język światła. Po dwóch tygodniach powinni być w stanie samodzielnie stworzyć prosty projekt oświetlania i wiedzieć, jak wyjaśnić go realizatorowi. Wspólnie będziemy pracować nad rozwinięciem Państwa osobistych przemyśleń na temat tego, jak na Państwa działa światło i w jaki sposób może ono wprowadzić nową warstwę do Państwa przedstawień.