Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


24.01.2008
19:00
Studio Słodownia +3
Kacper Lipiński ime-ektasi spektakl

koncept, choreografia, scenografia, wykonanie 
Kacper Lipiński

muzyka 
Bartłomiej Frank

ime-ektasi (palingeneza)

"...po kolejnym konflikcie uciekł w głąb...dalej niż ktokolwiek przed nim, ucieczka podyktowana bezgraniczną odwagą. Wszystkie kotwice puściły, wspomnienia straciły swą moc. Ci wszyscy otaczający go Szamani posiadania stracili swą magię... nikt zresztą tej ucieczki nie dostrzegł...

Tonąć w prawdzie, brodząc po pas serca w kłamstwie, nurkować w obłudzie, krztusić się miłością, płynąć poprzez gniew, skakać w głębiny przyjaźni...pragnę być wodą.

Najbliżej temu spektaklowi do autobiografii, chociaż ograniczonej do czasów młodości. Pod pewnym względem przypomina także literackie opowieści o dojrzewaniu artystów i to nie tylko dlatego, że opowiada o młodości Tancerza. (…) Przedstawienie zawiera artystyczne credo, może nawet zalążek manifestu: to wplecione w warstwę muzyczną spektaklu słowo – klucz, słowo „teraz”. Służy uświadomieniu sobie wartości „teraz”, dzięki któremu można przeżyć głębiej każdą chwilę, sprawić, że nam nie ucieknie, że zdążymy ją posmakować, zanim minie.

Anna Koczorowska, nowytaniec.pl

Kacper Lipiński rocznik ‘79. Swój kontakt z tańcem rozpoczął od 3-letniego instruktorskiego kursu tańca współczesnego ukończonego w 2003 roku. Wcześniej był instruktorem sztuk walki. Przez 4 lata studiował Historię Sztuki na UAM. Ponieważ w międzyczasie rozpoczął działalność zawodową jako projektant (wnętrza,grafika, scenografia itp.) porzucił historię sztuki dla studiów na poznańskim ASP na wydziale Grafiki, gdzie po zdaniu egzaminu licencjackiego w 2006 r. rozpoczął 2 letnie uzupełniające studia magisterskie. W 2004 roku rozpoczął prace i naukę w Polskim Teatrze Tańca. Wystąpił w takich spektaklach jak: En face, Desordre, Szparagijem, Przypadki Pana von K., Carpe Diem, Walka karnawału z postem, Apokalypsa i Gra2. Aktualnie działa jako projektant, tancerz i performer starając się łączyć w swojej pracy sferę ruchu i plastyki. IME- EKTASI jest jego debiutem choreograficznym, projektem solowym zarówno w sferze tańca, scenografii, jak i reżyserii.

Co z tym tańcem? to rozpoczęta w sezonie 2006/07 seria prezentacji polskich artystów tańca (zwłaszcza tych, którzy wcześniej nigdy w Poznaniu nie występowali), w ramach której gościliśmy w zeszłym sezonie warszawski KONCENTRAT i kilku polskich solistów, a w kolejce tej jesieni czekają już zespoły z Wrocławia i kolejni artyści stołeczni.

Celem serii jest zarysowanie aktualnej mapy polskiego współczesnego tańca, która wzbogaca się z roku na rok o nowe zespoły, ośrodki i imprezy. Poprzez oglądanie spektakli oraz pospektaklowe rozmowy z twórcami i publicznością, spróbujemy nazwać problemy, z jakimi borykają się na co dzień tancerze i choreografowie, a także rozpocząć dyskusję nad kondycją i przyszłością tańca współczesnego w Polsce.

Jednym z celów Co z tym tańcem? (jak i całego programu Stary Browar Nowy Taniec) jest pobudzanie i inspirowanie samodzielnych działań poznańskich artystów, i tym samym stworzenie wokół Browaru tanecznego środowiska, które w przyszłości mogłoby aktywnie wpływać na kształt tańca w Polsce. Stąd nadzieja, że otwierająca w tym sezonie cykl premiera Kacpra Lipińskiego (na co dzień tańczącego w spektaklach Polskiego Teatru Tańca) stanie się zaproszeniem do współpracy dla innych tancerzy i choreografów w naszym mieście, a tym samym - początkiem kolejnych poznańskich projektów w Studio Słodownia +3.

 

Co z tym tańcem? to rozpoczęta w sezonie 2006/07 seria prezentacji polskich artystów tańca (zwłaszcza tych, którzy wcześniej nigdy w Poznaniu nie występowali), w ramach której gościliśmy w zeszłym sezonie warszawski KONCENTRAT i kilku polskich solistów, a w kolejce tej jesieni czekają już zespoły z Wrocławia i kolejni artyści stołeczni.

Celem serii jest zarysowanie aktualnej mapy polskiego współczesnego tańca, która wzbogaca się z roku na rok o nowe zespoły, ośrodki i imprezy. Poprzez oglądanie spektakli oraz pospektaklowe rozmowy z twórcami i publicznością, spróbujemy nazwać problemy, z jakimi borykają się na co dzień tancerze i choreografowie, a także rozpocząć dyskusję nad kondycją i przyszłością tańca współczesnego w Polsce.

Jednym z celów Co z tym tańcem? (jak i całego programu Stary Browar Nowy Taniec) jest pobudzanie i inspirowanie samodzielnych działań poznańskich artystów, i tym samym stworzenie wokół Browaru tanecznego środowiska, które w przyszłości mogłoby aktywnie wpływać na kształt tańca w Polsce. Stąd nadzieja, że otwierająca w tym sezonie cykl premiera Kacpra Lipińskiego (na co dzień tańczącego w spektaklach Polskiego Teatru Tańca) stanie się zaproszeniem do współpracy dla innych tancerzy i choreografów w naszym mieście, a tym samym - początkiem kolejnych poznańskich projektów w Studio Słodownia +3.