Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


IDENTITY MOVE

KONSORCJUM PROJEKTU

Georg Blochmann Goethe-Institu Warschau
Anastasia Hassiotis State School of Dance
Ewan McLaren Alfred ve Dvoře/motus o.s
Grzegorz Reske Centrum Kultury w Lublinie
Marta Keil East European Performative Arts Platform

KURATORZY PROJEKTU

Anastassia Hassiotis (Grecja)
Iris-Kohar Karayan (Grecja)
Marta Keil (Polska)
Weronika Szczawińska (Polska)
Ewan McLaren (Czechy)
Jana Bohutínská (Czechy)
Thomas Plischke (Niemcy)
Kattrin Deufert (Niemcy)

CZŁONKOWIE STOWARZYSZENI

Fisheye Production House Kłaipeda (Litwa)
Inta Balode / Association of Professional Dance Choreographers of Latvia (Łotwa)
Art Stations Foundation Poznań (Polska)
Tanec Praha / Ponec Theatre Praga (Czechy)
Stanica Žilina (Słowacja)
L1 Association Budapeszt (Węgry)
Bunker Ljubljana (Słowenia)
Stanica Belgrad (Serbia)
Derida Dance Sofia (Bułgaria)
ColectivA Cluj (Rumunia)
Yolk Studio (Grecja)
Tala Dance Center Zagrzeb (Chorwacja)
PACT Zollverein Essen (Niemcy)
Tanzelarija Sarajewo (Bośnia i Hercegowina)

Identity.Move! Platforma badawcza tańca współczesnego we wschodnim pasie Europy

Ruch performera na scenie to nie tylko ruch jego ciała, ale też opowieść o tym, co porusza publiczność i społeczeństwo. Wyobraźmy sobie laboratorium, w którym zachodzą dynamiczne reakcje, coś iskrzy, a coś wrze, zmieniają się stany skupienia. A teraz – że substancjami, które wypełniają to laboratorium są kroki, gesty, choreografia, indywidualna ekspresja i opowieść o tożsamości.

Tak działa Identity.Move!, projekt, który umożliwia spotkanie praktyków i teoretyków tańca współczesnego z 14 krajów wschodniego pasa Europy, od Bałtyku do Morza Śródziemnego. To będzie wymiana doświadczeń ponad pięćdziesięciorga zaproszonych ekspertów i artystów, szukanie punktów styku i próba nazwania tego, o czym opowiada taniec współczesny w kontekście ciała, podmiotowości, ale i tożsamości (ponad)narodowej.

IDENTITY MOVE logo z tekstem

Identity.Move! to pierwszy tak szeroko zakrojony projekt przyglądający się sztukom performatywnym w krajach regionu. Przedmiotem refleksji, badań i działań warsztatowych zaplanowanych na najbliższe dwa lata są zarówno lokalne narodowe sceny tańca, jak i ich społeczny oraz kulturowy kontekst. Projekt ma otwarty, oddolny charakter – kształtują go zaproszeni eksperci i uczestnicy, budując wspólnie unikalną bazę wiedzy o scenie tańca tej części Europy.

Taniec współczesny w środkowo-wschodniej i południowej Europie to żywa i dynamiczna, ale stosunkowo młoda dziedzina sztuki. Jej spektakularny rozwój możliwy był dopiero po upadku żelaznej kurtyny, zniesieniu sztucznego podziału Europy i włączeniu się w międzynarodowy obieg kultury. Jak w tym systemie naczyń połączonych, dodatkowo wspieranym przez nowe technologie, sieciowanie instytucji i mobilność artystów udaje się zachować i rozwijać lokalną specyfikę? Na czym polega jej wyjątkowość? To tylko parę z pytań, na które zaproszeni goście szukać będą teoretycznych i artystycznych odpowiedzi.

Socjologowie i psycholodzy podkreślają znaczenie ciała, a nie tylko umysłu, w procesach pamięci i tworzenia tożsamości. Ciało można kształtować, dyscyplinować, używać go w wymagany przez społeczeństwo sposób. A jednocześnie zawsze pozostanie ono indywidualne. W tym sensie ciało opowiada o zbiorowej i indywidualnej tożsamości. A ciało w tańcu? W ramach Identity.Move! światła reflektorów zostaną skierowane na zagadnienie tożsamości. Bo przecież sposób, w jaki performerzy poruszają się na scenie jest formą języka, narzędziem komunikacji, unikalnym i charakterystycznym. Porównać go można do charakteru pisma. Celem działań prowadzonych w ramach Identity.Move! jest przyjrzenie się temu „indywidualnemu charakterowi pisma” wschodnioeuropejskiego tańca.

IDENTITY MOVE eastern belt

Identity.Move! oferuje nowe spojrzenie na taniec, ale też współczesną kulturę w ogóle. W ramach prowadzonych działań akcentowana jest rola regionu, sieci krajów, jej swoistość i unikalność. Identity.Move! operuje w skali ponadnarodowej, szuka punktów styku i wspólnych kategorii. To projekt, który buduje pomost pomiędzy miękkim światem emocji, uczuć i interpretacji, a sferą teoretycznej, naukowej refleksji – klucz do zrozumienia charakterystycznych cech wschodnioeuropejskiej sceny tańca, a tym samym – do odkrycia poprzez taniec tożsamości, korzeni, unikalnej siły i energii tego regionu. Jego trwałym efektem będzie wzrost wiedzy i świadomości kontekstów tańca współczesnego w Europie Środkowo-Wschodniej i Europy Południowej.

Identity.Move! to projekt organizowany przez Goethe-Institut w Warszawie, Centrum Kultury w Lublinie, Eastern European Performing Arts Platform, Motus o.s. / Alfred ve dvoře in w Pradze i Narodową Szkołę Tańca w Atenach. Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk jest członkiem stowarzyszonym projektu.

Projekt powstaje dzięki wsparciu Programu Kultura Unii Europejskiej.

IDENTITY MOVE stopka