Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


20.03.2021
online

www.grandreunion.net

reForma relacji wspólnotowych Grand re Union | Wydanie marcowe

Piątek 19 marca – sobota 20 marca 2021
Edycja programowana przez Julie Phelps (Counter Pulse/ San Francisco)  

march greu date

Grand re Union dąży do stworzenia wspólnoty pomimo postmodernistycznej fragmentacji podmiotowości i relacji społecznych w różnych neofaszystowskich, nacjonalistycznych kontekstach, w których biała supremacja, homofobia, kapitalizm rasowy, dewastacja środowiska oraz ogólne podporządkowywanie celom politycznym norm kulturowych brutalnie niszczą jednostki, społeczności, gospodarki i planetę. W tej walce musimy zająć się słabymi punktami i możliwościami w dziedzinie, jaką jest taniec współczesny, przyglądając się z bliska i stawiając opór owym hetero-patriarchalnym skamienielinom dominacji.
Musimy zapytać: w jaki sposób obszar tańca wzmacnia lub osłabia szkodliwe wzorce wykluczenia, nierówności i homogenizacji?

W wydaniu marcowym przyglądamy się koncepcji „bańki”. Zastanawiamy się, jak podążać ku bardziej złożonym i kolektywnym relacjom i wspólnotom. W tym miesiącu nie próbujemy formułować wniosków ani sugestii, proponując raczej przemyślenia i, jeśli to możliwe, inspirację.

march copy 3

Program na żywo

Ocena dostępu. Dyskusja panelowa z Jennifer Reardon, Craigiem Moodiem i Alice Sheppard. Moderatorka –Julie Phelps

Piątek 19 marca 

10:30–11:45 PST | 19:30–20:45 CET

Link do spotkania na Zoomie: TUTAJ 

Genomiczka, neurobiolog i choreografka omawiać będą koncepcję dostępu z perspektywy swoich dziedzin i praktyki, odpowiadając na ten sam zestaw otwartych pytań. Słuchaczy zapraszamy do przyjrzenia się każdej z tych perspektyw z osobna, traktując je jako źródło refleksji nad ich istnieniem w kontekście odrębnych i jednocześnie połączonych ze sobą szkół myślenia. Czego możemy dowiedzieć się o naszych systemach wartości związanych z dostępem w świetle koncepcyjnej rozbieżności albo bliskości z innymi? Czy takie porównanie może ujawnić uprzednio zamazane uwarunkowania polityczno-historyczne wokół dostępu jako pojęcia i nakazu? 

---

Ludzie i miejsca: tworzenie performansu site-specific. Rozmowa z  Joanną Haigood 

Sobota 20 marca

9:00–10:30 PST | 17:00–18:30 CET

Link do spotkania na Zoomie: TUTAJ

 Pośród post-pandemicznej produkcji kulturalnej znajdujemy wielu twórców performansów, którzy przenoszą się ze sceny do miejsc pozateatralnych, tworząc nowe konteksty dla poszukiwań i prezentacji artystycznych. Zmiana ta to nie tylko kwestia lokalizacji. Dotyczy ona również miejsca, które odzwierciedla liczne naturalne i społeczne historie oraz wspólnoty. Dołącz do warsztatów wideo, po których nastąpi grupowa rozmowa z Joanną Haigood, dyrektorką artystyczną Zaccho Dance Theatre. Rozmowa dotyczyć będzie jej zaangażowania w wykorzystanie takich miejsc jako środowiska architektoniczne, materialne i kulturalne. 

Więcej: www.grandreunion.net