Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


20.06.2020 - 31.12.2020

Grand re Union

Cyfrowe czasopismo, spotkania i wszystkie elementy projektu realizowane będą w języku angielskim.
grandreunion.net

Kuratorzy:
Marta Keil, Joanna Leśnierowska, Julie Phelps, Peter Pleyer, Rivca Rubin 

Produkcja:
Justin Ebrahemi, Natalia Gorzelańczyk, Marta Harasimowicz, Łukasz Kędzierski, Michał Łuczak 

Główni partnerzy:

artstationsfoundation5050.com

counterpulse.org

Grand re Union 1

Grand re Union

Choreografowanie zmiany. Tańczenie oporu. Wspólne wypracowywanie więzi.

W tej chwili nie możemy być blisko. Lecz kryzys nie przyszedł z pandemią. Doświadczaliśmy go wcześniej obserwując narastający ekstremizm, polaryzację relacji międzyludzkich i międzygatunkowych oraz zrywanie więzi z naturą. W odpowiedzi na tę sytuację, Art Stations Foundation, CounterPulse i Movement Research zainicjowały międzynarodową i międzypokoleniową konferencję performatywną, która miała się odbyć w Poznaniu w czerwcu 2020 na finał programu Stary Browar Nowy Taniec.

Zmiana zawisła w powietrzu.

Centrum ziemi znajduje się jednak dokładnie pod stopami każdego i każdej z nas. Jest zatem coś, co nas łączy.Projekt Grand re Union pomyślany został jako bezpośrednie spotkanie - moment wspólnego zatrzymania, zaproszenie do zawieszenia codziennych działań, szansa wygospodarowania czasu i przestrzeni dla głębokiej refleksji nad globalnymi uwarunkowaniami naszego funkcjonowania. Osobiste, fizyczne spotkanie, chociaż teraz niemożliwe, ciągle pozostaje horyzontem naszych działań, nawet jeśli nie możemy go jeszcze precyzyjnie zaplanować. Tworząc nasz projekt, nie mieliśmy pojęcia, że za moment codzienność, jaką znaliśmy, zostanie wstrzymana bez naszego udziału, że pandemia wymusi na nas wszystkich realną i długotrwałą przerwę - przerwę o skali większej niż kiedykolwiek. W czasie nagłego zawieszenia nasze założenia okazały się jeszcze bliższe rzeczywistości i jeszcze pilniejsze do realizacji.

Grand re Union to wzmocnienie poczucia współbycia i współsprawczości w kolektywnym myśleniu, działaniu i tańcu.

Przywołujemy kolektyw improwizacyjny Grand Union, założony w 1969 r. w Nowym Jorku przez protagonistki i protagonistów tańca post modern. Grand re Union czerpie z ustanowionych wówczas tradycji choreograficznych, a korzystając z wygenerowanej wtedy wiedzy, uzupełnia ją praktykami, które mogły się dzięki niej rozwijać przez kolejne dziesięciolecia.

Potrzebujemy działania jak powietrza.

Wciąż najważniejszy jest dla nas twórczy potencjał fizycznego bycia razem. Teraz jednak, uniezależnieni od ograniczeń geograficznych, mamy szansę wyjść, choćby na chwilę, poza tymczasowość spotkania. Dlatego planowane dotąd dziesięciodniowe spotkanie Grand re Union przekształcamy w platformę zbierania, archiwizowania i tworzenia wiedzy i doświadczeń płynących z uprawianych przez nas dziedzin. Wspierana przez kuratorów grupa praktyków i praktyczek, myślicieli, filozofek, pisarzy i badaczek tworzyć będzie internetowy magazyn, któremu towarzyszyć będą spotkania na żywo w sieci i działania offline (a z czasem, mamy nadzieję, również bezpośrednie, lokalne spotkania). W ten sposób planujemy dokumentację, rozwój i upowszechnianie wiedzy powstałej w obszarze tańca i ruchu, a zarazem poszerzanie choreograficznej (i nie tylko) refleksji. Projektowi towarzyszyć będzie kontekstualizująca go książka przybliżająca także wybrane praktyki i strategie. W ten sposób spróbujemy zarysować nowe ramy myślenia o choreografii (i poszerzyć te już istniejące), które pozwolą nam zbudować sojusze z innymi obszarami sztuki i sięgnąć w stronę zupełnie nieoczywistych współpracowników i konspiratorek. Otwieramy się na nowe relacje i niespodziewane spotkania.

Rozpoczynamy pracę, by poddać się zmianom - a co za tym idzie, by zmieniać świat. Razem.

Zaczynamy więc od nowa. Wierzymy w możliwość skutecznego oporu wobec dominującego porządku świata i w możliwość jego głębokiej przemiany. Jej pierwsze symptomy mają miejsce już teraz, na naszych oczach. Praktyki choreograficzne proponują alternatywne sposoby bycia ze sobą, współistnienia w świecie, budowania relacji z naturą; nowe formy troski o siebie nawzajem. Jedyna droga wyjścia z obecnej sytuacji prowadzi przez jej głębokie doświadczenie, a my chcemy stworzyć jedną z możliwych tej drogi map.

Zdajemy sobie sprawę, że nie wiemy jeszcze wiele. Mamy świadomość, że tworzenie map od zawsze było działaniem politycznym. Każda mapa podaje jedne informacje, pozostałe starannie omijając. Dlatego zdecydowaliśmy się skupić na praktykach, które pomogą nam poruszać się po tym, co Nieznane.  I nadal chcielibyśmy zwrócić szczególną uwagę na dwa obszary. Pierwszy z nich to praktyki somatyczne, które w naszych cyfrowych, bezcielesnych czasach łączą nas ponownie z fizycznym doświadczeniem i przywracają nam świadomość ciała, otwierając przy tym na pełną szacunku interakcję z Innymi. Drugi obszar to improwizacja rozumiana jako laboratorium odważnych i hojnych eksperymentów, testujących i rozwijających podstawowe umiejętności adaptacji do wciąż zmieniających się rzeczywistości, zawsze poprzez świadomy w nich udział.

Łączymy się w radykalnej więzi, w transdyscyplinarności i post-hierarchicznym współdziałaniu.

Wierzymy w polityczny potencjał bezpośredniego spotkania. Zatem zaczynamy jak planowaliśmy (20.06.2020 roku) – inaugurując platformę www.grandreunion.net  i gromadząc się najpierw w sieci (w każdą trzecią sobotę miesiąca, zaczynając od września), by z czasem znów spotykać się na żywo, najpierw na poziomie lokalnym, a wkrótce, mamy nadzieję, ponad granicami państw, miejsc i czasu. Różnorodność proponowanych ram spotkań umożliwi nam doświadczenie i rozmowę na temat rozmaitych możliwości współbycia i wspierania siebie nawzajem. Chcemy, aby każde spotkanie dawało nam siłę w codziennych działaniach, tak w czasie pandemii, jak i w każdym innym momencie.

grand re union logo 2