Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


08.03.2020
10:00
Scena Wspólna

info

Kolektyw Holobiont Gdzie kształty mają szyje ON TOUR: Poznań

Koncepcja i choreografia:
Kolektyw Holobiont
(Aleksandra Bożek- Muszyńska, Hanna Bylka-Kanecka)

Instalacja:
Alicja Bielawska

Kreacja i wykonanie:
Dana Chmielewska, Aleksandra Bożek-Muszyńska

Muzyka:
Patryk Lichota

Realizacja techniczna:
Łukasz Kędzierski

Produkcja:
Centrum Sztuki Dziecka

Koprodukcja:
Art Stations Foundation

Kierownictwo produkcji:
Wojciech Nowak, Agata Drwięga

grafika:
Alicja Bielawska

plakat A Bielawska SM

Spektakl interaktywny “Gdzie kształty mają szyje” jest zaproszeniem do budowania rodzinnego doświadczenia w kontakcie z tańcem współczesnym. Stwarzając środowisko instalacyjne zadaje pytanie o potencjalne płaszczyzny i kształty dialogu między twórcami, a adresatami wydarzenia artystycznego (zarówno dziećmi, jak i dorosłymi). Najnowsza praca kolektywu Holobiont, do współpracy nad którą zaprosił artystkę wizualną Alicję Bielawską i pefromerkę Danę Chmielewską, podejmuje temat ciągłej aktualizacji wytwarzanych znaczeń, badając ruch między ostrym, a rozmytym. Poprzez ruchową pracę z abstrakcją i zabawę w od-nazywanie, spektakl zachęca do odkrywania na nowo alfabetu wyobraźni wizualnej i ruchowej wszystkich wchodzących do jego wnętrza.

Kolektyw Holobiont powstał w 2017 roku. Tworzą go dwie artystki: performerka i choreografka Aleksandra Bożek-Muszyńska oraz teatrolożka i choreografka Hanna Bylka-Kanecka. Impulsem do nawiązania współpracy był ich udział w warsztatach dotyczących praktyki choreograficznej w sztukach performatywnych dla widzów w wieku od 0-6 lat, prowadzonych przez Daliję Aćin Thelander w ramach Alternatywnej Akademii Tańca 2015 w Poznaniu.
Obszarem zainteresowań kolektywu są interdyscyplinarne projekty wielopokoleniowe. Łącząc taniec eksperymentalny, sztuki wizualne i muzykę, artystki tworzą spektakle interaktywne, a także prowadzą warsztaty adresowane do rodzin z dziećmi. Wszystkie prace kolektywu opierają się na założeniu, że każdy uczestnik spektaklu – niezależnie od wieku i doświadczenia – jest w pełni kompetentnym odbiorcą sztuki. Artystki, obserwując twórcze i
różnorodne zaangażowanie widzów, badają możliwości pogłębiania długotrwałych relacji poprzez sztukę.Na dziecięcej scenie tańca zadebiutowały spektaklem interaktywnym „DOoKOŁA”, przeznaczonym dla rodzin z dziećmi od 1,5-3 lat (2017, Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk, Poznań). Praca była prezentowała wielokrotnie na najważniejszych wydarzeniach i festiwalach sztuki dziecięcej w Polsce (m.in. Sztuka Szuka Malucha, Teatralna Karuzela, Festiwal Malta czy Scena Tańca Studio)
W 2018 roku odbyły się premiery dwóch kolejnych produkcji kolektywu Holobiont. W warszawskim Teatrze Ochoty powstało „Księżycowo” inspirowane twórczością Cesara Manrique oraz krajobrazem wyspy Lanzarote. To spektakl dla rodzin z dziećmi w wieku od 0,5 – 2 lat. Tymczasem „_on_line__” (adresowany do starszej grupy wiekowej – dzieci w wieku od 5-7 lat i ich opiekunów) podejmuje temat swobodnego rysunku w kontekście śladu ruchu. Spektakl nie powstałby gdyby nie zaangażowanie produkcyjne Art Stations Foundation oraz realizowany przezeń, innowacyjny i wyjątkowy w skali kraju, program edukacyjny „Roztańczone Rodziny”.

CSD logo