Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


05.09.2016 - 16.09.2016
Studio Słodownia +3
Bożek-Muszyńska / Kanecka / Zakrzewski DOOKOŁA REZYDENCJA

Rezydencja jest częścią researchu przed premierą projektu DOoKOŁA. która zaplanowana została ma styczeń 2017 roku.

W rezydencji biorą udział Aleksandra Bożek-Muszyńska, Hanna Kanecka, Maciej Zakrzewski, a opiekę artystyczną nad projektem sprawuje Dalija Aćin Thelander.

DSC 1320 M.Zakrzewski 2

DOoKOŁA jest instalacją proponującą choreograficzne, interaktywne, wielozmysłowe doświadczenie najmłodszym widzom i ich opiekunom. Jest uważnie skomponowanym środowiskiem o wielu warstwach percepcyjnych: wizualnej, dotykowej, słuchowej, stymulujących fizyczny ruch i zaangażowanie sensoryczne uczestników. DOoKOŁA rozpościera serię staranie dobranych, wewnętrznie powiązanych zdarzeń, mających na celu pobudzenie ciekawości, stymulację percepcji oraz wciągnięcie w obszar fizycznego działania publiczności.
DOoKOŁA pragnie w sposób artystyczny podjąć krytyczną myśl dotyczącą koncepcji sztuk performatywnych kierowanych do najmłodszych widzów i jest przykładem działania artystycznego postrzegającego taniec i choreografię w jej szerszym znaczeniu – jako jednocześnie artystycznego i społecznego doświadczenia.
Artystki pragną stworzyć, wraz z zespołem projektu, pracę choreograficzną wyrastającą ze specyficznej perspektywy tańca współczesnego i sztuk performatywnych poprzez komunikację z naturalną dziecięcą ciekawością, pozwalanie im na samodzielną eksplorację, uruchamianie indywidualnej ekspresji oraz tworzenie przestrzeni dla autonomicznego kształtowania własnego świata i doświadczenia. Pragną również pobudzić specyficzną jakość relacji rodzic - dziecko poprzez skomunikowanie opiekunów z ich własną, wewnętrzną, dziecięcą częścią. Celem pośrednim instalacji jest więc stworzenie sytuacji, w której rodzic będzie miał okazję wzmocnić swoją obecność fizyczną, obudzić ciało reagując na działania/ zjawiska zachodzące w instalacji. Danie okazji rodzicom do pracy z własnymi napięciami przekłada się bezpośrednio na ich dzieci, których główny przewodnik/ przewodniczka po życiu staje się bardziej uważny, komunikatywny, pewniejszy siebie, czuły, responsywny, czujący własne potrzeby – i co za tym idzie „mieszczący” potrzeby dziecka.