Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


09.12.2012
19:00
Studio Słodownia +3
Alex Baczyński-Jenkins Displaced and perforated

choreografia i wykonanie 
Alex Baczyński-Jenkins 

w dialogu 
Carlosem Manuelem Oliveirą

światło 
Karolina Gębska

produkcja 
Komuna Warszawa w ramach programu RE//MIX

współpraca 
Instytut Muzyki i Tańca

„Displaced and Perforated” bada tkankę łączną niektórych afektywnych, fizycznych i społecznych właściwości ciała. Ich bliskości i oddalenia wydobywane są poprzez rozwijanie aktywności kinetycznej w ciele, które już jest wielością. Przestrzeń spektaklu stanowi komora badawcza przyjmująca za swe miejsce pęd fluktuacji. Pojedyncza fizyczna materia staje się siedliskiem natężeń, które umożliwiają materii cielesnej przemieniać się, być ludzką i nieludzką, zwierzęcą i mechaniczną.

Punktem wyjścia były zapisy Oskara Schlemmera i jego partytura do „Baletu Triadycznego”. Obejmują one projekt futurystyczny – badania nad tym, jak zainscenizować człowieka przyszłości. Najistotniejszą i najbardziej dominującą ideą zdaje się tu być przywoływanie zdolności ciał do przemiany.

Łącząc ciała przeszłości z ciałami przyszłości zespalane są różne upiorne cielesności – od archaicznych skamieniałych światów po bezpodmiotowe umysły. Taka umiejętność przemiany napędzana empatią i afektem tworzy miejsce, w którym to co fizyczne spotyka się z tym co społeczne, punkt konwergencji, za pomocą którego odbywają się społeczne tańce i rytuały. To tu ciało staje się naczyniem zmiany.

Alex Baczyński-Jenkins jest absolwentem pilotażowego programu szkolenia w zakresie Contemporary dance, choreography, context (BA) w Universität der Künste w Berlinie. W czerwcu 2009 roku zrealizował w Meksyku czterodniowy spektakl „Mexico Having not seen OR Mr. Gorbachev”. W 2010 roku był stypendystą NRW Kultursekretariat, w ramach którego zaprezentował solo „Take me there”. W marcu 2011 roku zainicjował i współorganizował „For the time being” – czterodniowe spotkanie niezależnych artystów performance. W tym samym roku powstała też jego choreograficzna instalacja „GET OUT” (w ramach kuratorowanego przez Borisa Charmatza programu expo zero na festiwalu Performa 11.). Od marca 2011 współpracuje z Ligią Manuela Lewis nad projektem „Things not to be forgotten”, zainicjowanym podczas artystycznego laboratorium MOMENTS (Karlsruhe). Jako tancerz Alex pracował m.in. z Rosalind Crisp, Marlene Freitas, An Kaler, Isabelle Schad, a od 2009 roku współpracujez Meg Stuart /Damaged Goods (Do Animals Cry, ATELIER, VIOLET).

RE// MIX 2012 (Kuratorka: Magda Grudzińska, Pomysłodawca cyklu: Tomasz Plata) Remiks to pojęcie zapożyczone z muzyki: oznacza utwór powstały w wyniku przetworzenia innego utworu. Nie jest po prostu „interpretacją”, podaniem oryginału nowymi środkami wyrazu czy w nowej aranżacji. Choć może zawierać oryginalne fragmenty (tzw. sample), to są one jedynie cytatami. Remiks jest utworem nowym, odnoszącym się treścią lub formą do pierwowzoru. Twórcy remiksów dyskutują ze swymi mistrzami, nostalgicznie ich wspominają lub na nowo odczytują.

Trwający od 2010 roku cykl RE// MIX to premierowe produkcje odnoszące się do klasycznych dzieł, przede wszystkim z dziedziny teatru i tańca, a także literatury i filmu. Pierwowzory, niektóre już lekko zapomniane, niegdyś zmieniły świadomość osób dziś zajmujących się „dziwnym” teatrem – interdyscyplinarnym, poszukującym, sytuującym się na pograniczu teatru wizualnego, performance art, sztuk plastycznych i działań społecznych. Tworzą swoisty kulturowy kanon, określają gust i styl, są autodefinicją własnych źródeł i inspiracji – punktami odniesienia.

Projekt dofinansowany przez UM Warszawa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, realizowany we współpracy z Instytutem Muzyki i Tańca.

15

16

5307c7fee4af8