Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


31.08.2009 - 06.09.2009
Studio Słodownia +3
Josef Fruček Coaching/warsztat: Walcząca Małpa

Coaching dla profesjonalistów

31.08 Poniedziałek - 12:00-16:00 + przerwa
01.09 Wtorek - 10:00 / 4h + przerwa
02.09 Środa - 10:00 / 4h + przerwa
03.09 Czwartek - 10:00 / 4h + przerwa
04.09 Piątek - 10:00 / 4h + przerwa

Otwarty pokaz pracy

Piątek 24.09 / 19:00 / Studio Słodownia +3 / wstęp wolny

Intensywne warsztaty physical dance

dla wszystkich chętnych - już tańczących
05.09 Sobota - 10:00-14:30 (przerwa 30min)
06.09 Niedziela - 10:00-14:30 (przerwa 30min)

Walcząca Małpa (technika)
[Wstęp do Mechanizmów Powstawania Kontuzji] 
Zajęcia z partnerowania

Jak reagować na siły, które na nas oddziałują
Jak otwierać bądź blokować się na energię z zewnątrz
Jak utrzymać skupienie, nie tracąc przy tym plastyczności w tańcu
Jak wejść w kontakt z drugą osobą i pozostać w nim z pozycji dynamicznego i wolnego ruchu
Jak nauczyć się odbierać siebie i to co nas otacza jako niepodzielną całość
Jak i gdzie rozpoznawać potencjalne ryzyko kontuzji 
Jak podejmować ryzyko a jednocześnie zminimalizować możliwość wystąpienia kontuzji

Partnerowanie jest sztuką odblokowania się i wsłuchiwania w siebie samego i siebie nawzajem. Kiedy poruszamy się razem, powinniśmy być gotowi na wszystko, pamiętając jednocześnie o tym by zachować bezpieczeństwo; nie starajmy się zbytnio koncentrować naszej uwagi na projektowaniu tego, co może się wydarzyć w najbliższej sekundzie. Partnerowanie daje nam możliwość zauważenia własnych utartych zachowań w interakcji z partnerem. Ćwiczenia kładą nacisk na wykształcenie fizycznej, czy też „anatomicznej” świadomości ciała jako systemu ruchowego, poprzez zwrócenie uwagi na:

 • Wykształcenie w sobie otwartości i gotowości reakcji na każdy pojawiający się impuls
 • Umiejętność oceny kiedy jesteśmy zamknięci i niezdolni do podjęcia właściwej reakcji
 • Zrozumienie, co tak naprawdę oznacza „niezakłócony przepływ energii”.

 

Skupimy się na indywidualnych uwarunkowaniach każdego uczestnika takich jak: proporcje ciała, waga, elastyczność, siła, stopień skupienia czy dekoncentracji

Cele na jakich koncentrują się nasze zajęcia to:

 • Zachowanie ostrożności w każdej sytuacji
 • Poszerzenie ogólnej wiedzy w zakresie dynamiki
 • Znajomość różnych poziomów energii i temperamentu 
 • Znajomość własnych ograniczeń
 • Zdolność rozpoznawania intencji partnera, czy to na poziomie fizycznym czy mentalnym, na podstawie ruchów jego oczu, ciała, twarzy, dłoni i stóp
 • Ćwiczenia w podnoszeniu, przyciąganiu i odpychaniu, skokach, dźwiganiu, itp.

 

Nasze wykłady i warsztaty są w części przeznaczone dla już istniejących duetów, w części natomiast są pomyślane jako zajęcia w wolnej formie poświęcone wybranym ograniczeniom fizycznym.

Uczestnicy będą brać udział indywidualnie jak również z jednym lub kilkoma partnerami w ćwiczeniach fizycznych mających charakter walki lub „próby sił”:

 • Aby wzmocnić swą siłę i, w konsekwencji, zdolność do podejmowania decyzji, a także dowiedzieć się więcej o różnych oddziaływaniach ruchu,
 • By nauczyć się płynnej zmiany centralizacji siły (ruch do wnętrza, bezpieczny, do korzeni) i projektowania siebie na zewnątrz (wyzywanie do walki, ryzyka),
 • By budować elastyczną wewnętrzną stabilność, która umożliwia efektywne skupienie uwagi na słuchaniu, akceptowaniu, absorbowaniu i prowadzeniu oraz, co za tym idzie – prowadzi do osiągnięcia wolnej ekspresji, co jest umiejętnością niezbędną dla każdego, kto występuje na scenie.

 

Dążymy do świadomego rozwoju:

 • Procesów myślowych, koordynujących i regulujących większość fizycznych procesów i funkcji ludzkiego ciała
 • Wrażliwości emocjonalnej
 • Równowagi fizycznej

 

Chodzi o to, aby osiągnąć harmonię na wszystkich trzech poziomach, tak aby razem stały się one nienaruszalną jednością. W ten sposób możemy osiągnąć niezakłóconą komunikację wewnętrzną pomiędzy poszczególnymi elementami tego systemu jak również z otaczającym nas światem zewnętrznym w rozmaitych sytuacjach życia codziennego.

Proponowany przez nas program zajęć i ćwiczeń jest wynikiem siedmioletnich prac badawczych poświęconych zastosowaniu metod treningu zaczerpniętych z jednego z najstarszych chińskich systemów walki w edukacji aktorów i tancerzy.