Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


11.03.2018
23:59
deadline zgłoszeń

Zgłoszenia wraz z profesjonalnym CV należy przesyłać na adres 
m.harasimowicz@artstations
foundation5050.com

Coaching z Bonnie Buckner i Anną Nowicką ALTERNATYWNA AKADEMIA TAŃCA 2018

aat 2018

Deadline nadsyłania zgłoszeń mija w niedzielę 11 marca 2018 roku do godz. 23:59

zgłoszenia wraz z profesjonalnym CV należy przesyłać na adres 
m.harasimowicz@artstations
foundation5050.com

w tytule zgłoszenia: AAT Bonnie Buckner & Anna Nowicka
koszt uczestnictwa: 300zł

Coaching odbywać się będzie od 19 do 23 marca 2018 roku w Studio Słodownia +3, w Starym Browarze w Poznaniu.

Bonnie Buckner & Anna Nowicka
Relacje, czyli opowieść o ciele i jego perspektywie

Warsztat jest połączeniem wielowymiarowej pracy z wyobraźnią z pogłębioną eksploracją ruchową. Relacje przenikają wszystko – życie rodzinne, kontakty z przyjaciółmi, społecznością i przyrodą. Mogą być pełne harmonii albo napięcia. Budowanie relacji zaczyna się od nas samych, a w szczególności od naszych ciał, od ucieleśnionej perspektywy, którą przyjmiemy. Ciało jest złożonym, wielowarstwowym i płynnym narzędziem pozwalającym nam być w świecie i aktywnie go współtworzyć. Łączy w sobie wiele funkcji, układów, rytmów, przestrzeni i punktów widzenia. Ciało jest naszym drogowskazem: pokazuje, czy coś działa, czy nie, oraz w jaki sposób możemy to zmienić. Jedno spojrzenie do wewnątrz daje natychmiastową odpowiedź, rozjaśnia niezrozumiałą sytuację, oferuje rozwiązanie. Relacje, które tworzymy „na zewnątrz” mają odzwierciedlenie w relacjach „wewnętrznych”; a wyobrażenia płynące z naszego ciała wpływają na stosunki z innymi ludźmi.

W trakcie warsztatu nauczymy się pracować z odczuciami płynącymi z ciała. Rozwiniemy umiejętność dostrzegania, nazywania i podążania za wyobrażeniami. Przyjrzymy się relacjom jakie budujemy z samym sobą, z innymi ludźmi wokół nas, z przestrzenią i naszym środowiskiem.  Pięciodniowe zajęcia będą się składały z dwóch powiązanych, acz niezależnych części: porannej - ruchowej i popołudniowej - wizualizacyjnej. W pierwszej,  będziemy pracować fizycznie nad relacją pomiędzy uważnością, wyobrażeniami, a ruchem. Rozwiniemy wrażliwość na doświadczenia płynące z ciała. Skupimy się na wzmocnienie przepływu uwagi, aktywnej relaksacji i wypracowaniu nieskrępowanej gotowości do zmiany. W części popołudniowej weźmiemy udział w ćwiczeniach wizualizacyjnych, które pozwolą spojrzeć w siebie i przyjrzeć się, jak energia cielesna, a w szczególności perspektywa ciała, kształtuje sposób doświadczania relacji w naszym życiu. Ćwiczenia wizualizacyjne wskazują blokady i pomogą dokonać procesu ich przemiany, prowadząc do doświadczenia większego zakorzenienia w życiu.