Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


02.07.2011 - 06.07.2011
Studio Słodownia +3
Keith Hennessy Coaching: Post/Kontakt – praktyka wzajemnych relacji ciał

Coaching dla profesjonalistów

Sobota 02.07 - Środa 06.07

Zgłoszenia należy przesyłać na adresa.barelkowska@artstationsfoundation5050.com do 27 czerwca! Proszę dołączyć profesjonalne CV.

Post/Kontakt – praktyka wzajemnych relacji ciał
Laboratorium tańca dla eksperymentów z dotykiem, odczuwaniem zmysłowym, walką, współpracą, wsparciem, oporem i relacjami. Praca opierać się będzie częściej na niepowodzeniach i na konflikcie aniżeli na płynnym przechodzeniu czy łatwości. Celem zajęć jest poszerzenie propozycji i możliwości Improwizacji w Kontakcie (Contact Improvisation). Jak możemy wykorzystać, poddać krytyce i rozwinąć praktykę Improwizacji w Kontakcie? Jakie są jej ograniczenia w odniesieniu do sztuk scenicznych, sztuki współczesnej, innowacji i interwencji choreograficznej? Skupiając się na partnerskiej pracy w ramach duetów, rozważać będziemy także wpływ duetu (jako praktyki, przedstawienia) na taniec solowy i zespołowy.

Improwizacja w Kontakcie jak żadna inna metoda tańca europejskiego i amerykańskiego podważyła hierarchię wertykalnego ciała, usiłując demokratyzować poszczególne części ciała, podważając rolę płci w partnerstwie tańca, czy zrywając z głęboko zakorzenionymi zwyczajami choreograficznymi i instytucjonalnymi. Post/Kontakt kwestionuje i zarazem gloryfikuje sprzeciw wobec Improwizacji w Kontakcie we współczesnym tańcu i performance. W latach 60-tych i 70-tych XX w. eksperymentacja w dziedzinie tańca była w znacznym stopniu pod wpływem pop kultury i buntów młodzieżowych, w tym kultury hippisowskiej i projektów społecznie zaangażowanych (antywojennych, feministycznych, black power…). W jaki sposób praktyka tańca współczesnego wymazuje, wykorzystuje bądź wyraża te wpływy? W jaki sposób przyswajamy hippisowskie tendencje i tożsamości wynikające z Improwizacji w Kontakcie? Co dzieje się wtedy, gdy badanie tańca staje się stylem życia?

Keith Hennessy jest performerem, choreografem, pedagogiem i organizatorem. Urodzony w Północnym Ontario, artysta mieszka w San Francisco i odbywa tournee międzynarodowe. Interdysciplinarne zainteresowania artysty obejmują improwizację, rytuał i działania publiczne jako narzędzia analizy rzeczywistości politycznej. Najnowsze wyróżnienia to Bessie Award (2009), dwie nagrody im. Isadory Duncan (2009), wyróżnienie Goldie przyznawane przez gazetę „San Francisco Bay Guardian” (2007), stypendium Alpert/MacDowella z dziedziny tańca (2005), a także rezydencje w MacDowell, Yaddo i Djerassi. Hennessy reżyseruje ZERO PERFORMANCE, był członkiem zespołów: Contraband (85-94), CORE (95-98) oraz Cahin-caha, cirque bâtard (98-02). Najnowsze prace to Delinquent (Młodociany przestępca), spektakl z młodzieżą analizujący kwestie przestępstw i karania osób młodocianych powstały na zlecenie Yerba Buena Center for the Arts. Kolejną nowszą realizacją jest Crotch, spektakl solowy powstały w L’Arsenic w Lozannie, a zaprezentowany w Nowym Jorku, Minneapolis, San Francisco, Zagrzebiu, Liverpoolu, Poznaniu, Berlinie i Wiedniu. Działalność pedagogiczna zawiodła artystę w 2010 r. na Uniwersytet Tańca i Sztuki Cyrkowej (Sztokholm), Impulstanz (Wiedeń), Festiwal Touch & Play (Berlin), Ponderosa (Stolzenhagen) oraz Festiwal Tańca Amerykańskiego (Durham). Hennessy jest doktorantem w dziedzinie sztuk performatywnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Davis.

„Hennessy jest jednym z niewielu artystów, którym udaje się przekazać palące społeczne kwestie za pomocą artystycznie satysfakcjonujących dzieł, które jednocześnie uświadamiają i bawią. Wbrew wszystkiemu wierzy w zdolność sztuki do ponownego podjęcia swoich rytualnych i uzdrawiających funkcji.”

Rita Felciano, SF Bay Guardian

www.circozero.org