Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


06.06.2011 - 10.06.2011
Studio Słodownia +3
Philippe Blanchard Coaching / Pokaz

Coaching dla profesjonalistów

Poniedziałek 06.06 - Piątek 10.06
Początek coachingu o godzinie 12:00

 

Otwarty pokaz pracy

Piątek 10.06 / 19:00 / Studio Słodownia +3 / wstęp wolny

Warsztat “Self made”
Sam warsztat bazuje na wypracowanych w ostatnich dwóch latach metodach czerpiących z doświadczeń badawczych i twórczych przy projekcie „How about you?”, podejmującym temat „ja” i „inny”.

Metody te polegają na tworzeniu obrazów pomiędzy bezruchem i działaniem. Kompozycja, dekompozycja i re-kompozycja sceny dotyczy często kwestii „miejsca jednostki w świecie podległym globalizacji”.

Stosowane metody pomogą wypracować technicznie i precyzyjnie relacje pomiędzy uczestnikiem, przestrzenią i innymi ludźmi, ale też będą stanowić zaproszenie do stworzenia czy podjęcia na nowo tematu własnej jaźni i jej miejsca.

Bez względu na to, czy działanie będzie miało charakter grupowy czy indywidualny, uczestnik, za pomocą narzędzi takich jak czas, szybkość, powtórzeni i bezruch, stworzy swój własny świat.

Francuz Philippe Blanchard rozpoczął edukację w zakresie muzyki i tańca na Le conservatoire national de La Rochelle, gdzie spędził większość czasu studiów. Po trzech latach edukacji muzycznej postanowił poświęcić się całkowicie tańcowi, wraz z Colette Milner, dyrektorką szkoły. Siedem lat później jako tancerz został członkiem kierowanego przez Jiříego Kyliána zespołu Nederlands Dans Teater, a następnie przez krótki okres współpracował z zespołem baletu genewskiego.

W 1991 r. na zaproszenie Ohada Naharina Philippe Blanchard został członkiem jego zespołu w Izraelu (zespół tańca Batszewa). To doświadczenie oraz spotkanie z Naharinem okazało się punktem zwrotnym w tanecznej karierze Blancharda. Stosując improwizację, podejście właściwe teatrowi oraz podążając własną drogą jako tancerz, Blanchard osiągnął całkowicie nowy dla tańca współczesnego rodzaj doświadczenia i pracy. Wymowa artystyczna nie kończy się w momencie interpretacji dzieła, lecz obejmuje także uczestnictwo w procesie twórczym. 
W 1992 r. Blanchard pracuje z Matsem Ekiem w Cullberg Ballet. Na ten okres datuje się początek jego własnych poszukiwań artystycznych, których owocem jest pierwszy autorski projekt zespołowy.

W 1996 r. Blanchard został wybrany jako uczestnik kursu letniego dla choreografów i kompozytorów, prowadzonego w Wielkiej Brytanii przez Lloyda Newssona. Było to kolejne spotkanie istotne dla indywidualnego rozwoju artystycznego Blancharda.
Po sukcesie projektu AIRBAG i doświadczeniach pracy choreograficznej w różnych zespołach, artysta zdecydował się założyć własny zespół z siedzibą w Sztokholmie.

Powołany w tym okresie do życia NOODLES cieszy się uznaniem publiczności i krytyki. W pierwszych trzech latach działalności zespół NOODLES odbył tournee po całej Europie i w Izraelu.

Obecnie artysta nadal pracuje w ramach tego samego zespołu w Szwecji. Ostatnie przedstawienie pt. HOW ABOUT YOU? otrzymało zaproszenia na wiele międzynarodowych wydarzeń i tournee.