Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


26.04.2010 - 30.04.2010
Stary Browar
Isabelle Schad Coaching / Pokaz

Coaching dla profesjonalistów

Poniedziałek 26.04 - Piątek 30.04
Początek coachingu o godzinie 12:00

Otwarty pokaz pracy

Piątek 30.04 / 19:00 / Studio Słodownia +3 / wstęp wolny

"Rytm na poziomie słuchowym wyłania się jako muzyka, a na poziomie wizualnym jako malarstwo." (Gilles Deleuze o malarstwie Francis'a Bacon'a w „Logice wrażenia”)

Chciałabym podzielić się z uczestnikami warsztatu moimi ostatnimi poszukiwaniami, w których zwracam się w stronę muzyki, traktując ciało jako instrument. W naszej pracy skupimy się na badaniu związków pomiędzy warstwą dźwiękową a warstwą wizualną, terminologię muzyczną spróbujemy zastosować w odniesieniu do procesów fizjologicznych, publikacji z dziedziny choreografii oraz struktur kompozycyjnych tańca.

Metoda pracy, jaką będziemy się posługiwać, pozwoli nam na postrzeganie własnego ciała z wielu perspektyw. W naszych spontanicznych poszukiwaniach będziemy opierać się na bezpośrednim doświadczeniu układów anatomicznych. Będziemy pracować techniką ruchu odwzorowującego dotyk, skupiania uwagi, wizualizacji, moderowanego wyobrażenia, wprowadzimy też elementy gier. Przy użyciu nakierowanego dotyku będziemy odkrywać zmiany w naszej percepcji, stanie w jakim się znajdujemy, środowiskach wewnętrznych i zewnętrznych.

Zbadamy w jaki sposób takie podejście do pracy z ciałem przedstawia się w publikacjach z dziedziny choreografii, jakich znanych nam konceptów ono dotyka, będziemy tańczyć muzykę, dodawać mocy jej dźwiękom, pisać muzykę przy pomocy naszych ciał.

Tematem przewodnim warsztatu są zmiany w naszym stylu pracy i postrzegania oraz ich oddziaływanie na sposób (re)prezentacji.

W antycznej Grecji, określenie „orkiestra” oznaczało miejsce między audytorium a proscenium (lub sceną), w którym znajdował się chór oraz muzycy z instrumentami. Greckie słowo „orkiestra” znaczy dosłownie „miejsce tańca”. (Wikipedia)