Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


22.02.2016 - 26.02.2016
Studio Słodownia +3
Ben J. Riepe Ciało jako instrument Alternatywna Akademia Tańca 2016

aat 2016 180 180

22-26.02.2016
Ben J. Riepe / Niemcy
Ciało jako instrument

W przypadku chęci uczestnictwa
w Alternatywnej Akademii
Tańca 2016 poza programem
stypendialnym, zgłoszenia wraz
z profesjonalnym CV i listem
motywacyjnym w języku angielskim
prosimy przesyłać na adres
m.harasimowicz@artstations
foundation5050.com
w tytule zgłoszenia prosimy wpisać:
AAT + nazwisko prowadzącego
koszt uczestnictwa: 300 zł za każdą
sesję
(5 dni warsztatów)

Ben J. Riepe official Joerg Letz

Laboratorium skupi się na zagadnieniu obecności ciała - jego możliwych wykorzystań w sztuce i generowanych  znaczeń. Niemiecki choreograf zaproponuje  spojrzenie na ciało jak na narzędzie i instrument zarazem. Proponowana praktyka opiera się na pytaniu: jak rozumiemy nasze ciało? Jak je postrzegamy? -  czy możemy spojrzeć na nie jak na rzeźbę? obiekt? A nawet jak na dzieło żywej sztuki? Gdzie przebiegają granice ciała? Co możemy, a czego nie możemy przez ciało wyrazić? Jaką rolę w wyrażaniu odgrywa nasz głos? Jakie są możliwe aplikacje ciała kobiecego i męskiego?  Jakie są polityczne implikacje ciała w tańcu? Ben J. Riepe porusza się płynnie między choreografią i sztukami wizualnymi. Jego warsztat proponuje spojrzenie na ciało wymiennie traktowane  jak instrument, obiekt,  żywy obiekt sztuki i autonomiczne (ludzkie) ciało żyjące. W efekcie ciało ujawnia możliwość swojej jednoczesnej zmienności i stałości, nośnika  znaczeń i ekspresji, zdolnego do komunikowania swoich politycznych, społecznych, emocjonalnych i estetycznych aspektów. Przedmiotem zainteresowania uczestników laboratorium będą możliwości, szanse, problemy i potrzeby jakie generuje nasze ciało. Praca polegać będzie na jednoczesnym zgłębianiu swoistej „sztuki uwodzenia” i uwodzącej mocy samej sztuki w ogóle.

Ben J. Riepe studiował taniec I choreografie w  Folkwang-Hochschule w Essen. Po dyplomie pracował jako tancerz dla  Piny Bausch i V.A. Wölfl/NEUER TANZ. Obok pracy z własnym zespołem (załozonym w 2004 roku)  pracuje także jako gościnny choreograf i pedagog  Tworzył choreografie dla wielu międzynarodowych zespołów (m.in.. dla  Malaysian Kwang Tung Dance Company , Folkwang Tanzstudio of Essen, Korea National Contemporary Dance Company of Seoul).  W 2008 roku, jako jeden z 6 artystów z Europy, wziął udział w projekcie twórczej wymiany z choreografami chińskimi (w ramach Chin-A-Moves). W roku 2015 wziął udział w europejskich projektach  Identity.Move! oraz  Modul Dance.
Jest laureatem licznych stypendiów i nagród (w laatch 2009, 2012 i 2015 otrzymał stipendium  „Spitzenförderung“, a 2009, nagrodę dla młodych twórców z regionu NRW /Förderpreis für darstellende Kunst des Landes NRW). Jako pedagog, Ben J. Riepe konsultuje prace młodych choreografów i prowadzi warsztaty z ruchu i improwizacji zarówno dla tancerzy, jak i artystów innych sztuk performatywnych.  Obecnie Ben Riepe jest Affiliated Artist w PACT Zollverein, Essen.
W ostatnich latach jego praktyka  skupia się na zgłębianiu związków choreografii i sztuk wizualnych, zwłaszcza instalacji, sztuki performansu, LIVE-ART i instalacji dźwiękowych.
W sztuce interesuje go praca z tym, co ulotne: zagadnieniami obecności i nieobecności, podmiotu i przedmiotu. Długofalowe artystyczne poszukiwania  stały się ramą dla wielu prac – zarówno scenicznych, jak i instalacji i prac wideo -   wielokrotnie prezentowanych w Europie i Azji.