Art stations fundation - by Grażyna Kulczyk


28.01.2015
deadline zgłoszeń
Choreograficzny projekt badawczy Lisy Nelson ogłoszenie o naborze

sbnt co z tym tancem

Aplikacje do grupy projektowej zawierające artystyczne CV
(z linkami do swoich wcześniejszych prac) oraz
list motywacyjny (wszystko w języku angielskim) prosimy nadsyłać do środy 28.01 (do godziny 20:00) na adres mailowy  aplikacje@
starybrowarnowytaniec.pl

W tytule wiadomosci nalezy wpisać: TUNING SCORES 2015.

UWAGA! Prosimy o aplikacje zwłaszcza tych artystów, dla których improwizacja, artystyczny eksperyment oraz zagadnienia zmysłowej percepcji stanowią istotny element twórczej praktyki potwierdzonej doświad- czeniem i dotychczasowym dorobkiem artystycznym.

Zaproszonym do udziału w projekcie artystom zaoferujemy stypendium na udział w projekcie oraz zakwaterowanie w Poznaniu.

Ewentualne pytania prosimy kierować do Joanny Leśnierowskiej kuratora programu Stary Browar Nowy Taniec: j.lesnierowska@
artstationsfoundation5050.com

Art Stations Foundation by Grażyna Kulczyk zaprasza doświadczonych polskich twórców/performerów róznych dziedzin sztuki (choreografów/ artystów teatru / artystów wizualnych/ muzyków) do udziału w choreograficznym projekcie badawczym Tuning Scores z amerykańską choreografką Lisą Nelson oraz brytyjskim kompozytorem Scottem Smithem, który odbędzie się w Starym Browarze w Poznaniu w dniach 8-26.04.2015 roku.

W ramach trzytygodniowego projektu (do którego Lisa Nelson zaprosi maksymalnie 10 artystów, i w ramach którego odbędą się także publiczne - otwarte dla publiczności - sesje Tuning Scores ) zaplanowane zostały także poranne lekcje z Lisą Nelson, w których udział będzie mogła wziąć większa grupa (także mniej doświadczonych) polskich tancerzy i performerów. O porannych sesjach (i zasadach w nich udziału)  będziemy informować w osobnych ogłoszeniach!

Tuning Scores to improwizacyjna praktyka kompozycyjna oraz badawcza, będąca także jednocześnie spektaklem samym w sobie. Praktyka opiera się na studiowaniu funkcjonowania naszych zmysłów – fizycznej podstawy wyobraźni.  Pytania jakie pojawiają się w procesie krążą wokół zagadnień : co tak naprawdę postrzegamy, gdy patrzymy na taniec? Oraz: co postrzegamy, gdy sami tańczymy? Poprzez świadome sterowanie zmysłami w czasie poruszania się, a także podczas oglądania tańca, zaczynamy identyfikować biologiczne, kulturowe oraz idiosynkratyczne (swoje własne, wrodzone) schematy, według których zmysły konstruują nasze doświadczenia. Schematy te mówią nam o tym jak i co postrzegamy w trakcie jakiejkolwiek aktywności, wpływają na nasz odbiór ruchu oraz na to, jak budujemy jego znaczenia, zwłaszcza podczas interakcji między tym, co w nas i tym, co poza nami. Skupiając się na wzroku, dotyku i słuchu, pozwalamy na spontaniczne kompozycje, dzięki którym oczywiste i percypowalne  stają się  nasze decyzje i opinie o nas samych i naszym komponowaniu się w przestrzeni. Kreując przestrzeń swobodnej gry, inicjujemy ”dialog w działaniu” – dialog z przestrzenią, czasem, ruchem i pragnieniem, by skomponować własne doświadczenie. Eksploracje te pozwalają na wnikliwy wgląd w procesy tworzenia oraz wykonywania tańca, ale także - na poszukiwania interdyscyplinarne, oraz zapraszają wszystkich uczestników (zarówno artystów, jak i widzów, w każdym wieku i o każdej sprawności) do wspólnego poszukiwania odpowiedzi na pytania, które zadają. Przez ostanie 25 lat autorka Tuning Scores Lisa Nelson oraz muzyk Scott Smith angażują się w praktykowanie tej metody na wielu artystycznych obszarach i w wielu kulturowych kontekstach. Tuning Scores odnoszą się do wielu zagadnień związanych z fenomenem wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji, a wychodząc  ze swej oryginalnej dziedziny (taniec), rozprzestrzeniają się na poszukiwania somatyczne karmiące dziś wydatnie wiedzę socjologiczną i liczne badania naukowe.  Projekt w Poznaniu jest bezpośrednim wynikiem tygodniowego laboratorium, jaki Lisa Nelson przeprowadziła w Starym Browarze w listopadzie 2012 roku w ramach Alternatywnej Akademii Tańca i jest dla polskich choreografów, artystów innych dziedzin oraz publiczności, okazją do pogłębienia rozpoczętego wcześniej „dialogu w działaniu”.

Lisa Nelson + Scott Smithc photo by Becky Edmunds

Lisa Nelson amerykańska performerka, improwizatorka i twórca tańca – bada rolę zmysłów w procesie wykonywania tańca oraz podczas jego obserwacji/percepcji od blisko 40 lat. Zaczynając od analizy tańca l. 70 I 80. XX w. , także w kontekście sztuki video, opracowała metodę spontanicznej kompozycji i formę jej przedstawiania, którą nazwała „Tuning Scores”. Lisa Nelson jeździ po świecie występując, ucząc i tworząc spektakle, pielęgnując także wieloletnie współprace z innymi artystami wśród których najważniejsze to praca z legendarnym Stevem Paxtonem, improwizatorem Danielem Lepkoffem, muzykiem Scottem Smithem czy artystką video Cathy Weis. W 1987 roku Lisa otrzymała prestiżową nowojorską Bessie Award, a w 2002 roku Alpert Award in the Arts. Od ponad 30 lat jest współredaktorem prestiżowego magazynu Contact Quarterly. Mieszka w Vermont, USA.

Scott Smith jest kompozytorem i artystą dźwięku z doświadczeniem tanecznym i performerskim. Jest twórcą teatru i muzyki (dla tańca oraz filmów video), współpracuje z wieloma artystami różnych dziedzin i rozwija równolegle praktykę pedagogiczną.  Pochodzi z Kansas, ale mieszka w Wielkiej Brytanii ,

Lisa Nelson & Scott Smith współpracują od ponad 20 lat  ‘eksplorując improwizacyjne terytoria  Tuning Scores w ramach grupy Image Lab ( U.S. A.).  W 2001, stworzyli format duetu -  GO – który prezentowany był na wielu międzynarodowych festiwalach, m.in. wielu kastach Wielkiej Brytanii, w Bratysławie, Berlinie, Stanach Zjednoczonych, we Włoszech, Portugalii, Francji oraz w Polsce. 

LOGA MKIDN